Przetargi.pl
Przeprowadzenie szkoleń/warsztatów/staży w ramach realizacji projektu pn. „Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Płocku”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku ogłasza przetarg

 • Adres: 09402 Płock, Pl. Dąbrowskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 243 665 400 , fax. 243 665 421
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
  Pl. Dąbrowskiego 2
  09402 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 243 665 400, fax. 243 665 421
  REGON: 61103840300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwszplock.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wyższa Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie szkoleń/warsztatów/staży w ramach realizacji projektu pn. „Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Płocku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dla części 1 1. SZKOLENIE BAZOWE DLA KADRY UCZELNI DLA 20 OSÓB Minimalne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności instruktora/trenera symulacji medycznej nie może być krótsze niż 2 lata: 1. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie medyczne tj. lekarz medycyny, posiadający kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej, posiadający min. 1 specjalizację (lub równoważnie będący w jej trakcie) z: chirurgii/medycyny ratunkowej/kardiologii/chorób wewnętrznych/pediatrii, anestezjologii i intensywnej terapii/neurologii. 2. min. 2 osoby posiadające wykształcenie medyczne kierunkowe pielęgniarskie, kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej w pielęgniarstwie. Każda z tych osób posiada minimum 1 specjalizację z zakresu pielęgniarstwa: chirurgicznego, anestezjologicznego i intensywnej opieki, onkologicznego, opieki długoterminowej, kardiologicznego, zachowawczego=internistycznego, neurologicznego/ pediatrycznego. 3. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie medyczne (np.: ratownik medyczny; położna, pielęgniarka/rz). Każda z tych osób posiada: kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej, min. 2 letnie doświadczenie w obsłudze technicznej sesji symulacyjnych, znajomość obsługi i konfiguracji sprzętu symulacyjnego oraz otoczenia symulacyjnego, projektowania i przygotowania sesji symulacyjnej i wprowadzania scenariuszy symulacyjnych do oprogramowania symulatorów wysokiej wierności. 2. SZKOLENIE PRAKTYCZNE INSTRUKTORA SYMULACJI NISKIEJ WIERNOŚCI W PIELĘGNIARSTWIE DLA 10 OSÓB Minimalne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności instruktora/trenera symulacji medycznej/psychologa nie może być krótsze niż 2 lata: 1. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie medyczne tj. lekarz medycyny, posiadający kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej, posiadający min. 1 specjalizację (lub równoważnie będący w jej trakcie) z: chirurgii/medycyny ratunkowej/kardiologii/chorób wewnętrznych/pediatrii/ anestezjologii i intensywnej terapii/ neurologii 2. min. 2 osoby posiadające wykształcenie medyczne kierunkowe pielęgniarskie, kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej w pielęgniarstwie. Każda z tych osób posiada minimum 1 specjalizację z zakresu pielęgniarstwa: chirurgicznego, anestezjologicznego i intensywnej opieki, onkologicznego, opieki długoterminowej, kardiologicznego, zachowawczego=internistycznego, neurologicznego/ pediatrycznego 3. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie medyczne (np. ratownik medyczny; położna, pielęgniarka/rz). Każda z tych osób posiada: kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej, min. 2 letnie doświadczenie w obsłudze technicznej sesji symulacyjnych, znajomość obsługi i konfiguracji sprzętu symulacyjnego oraz otoczenia symulacyjnego, projektowania i przygotowania sesji symulacyjnej i wprowadzania scenariuszy symulacyjnych do oprogramowania symulatorów wysokiej wierności. 4. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie z zakresu psychologii. 3. SZKOLENIE PRAKTYCZNE INSTRUKTORA SYMULACJI PRZEDMIOTÓW SPECJALISTYCZNYCH W PIELĘGNIARSTWIE DLA 10 OSÓB Minimalne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności instruktora/trenera symulacji medycznej/psychologa nie może być krótsze niż 2 lata: 1. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie medyczne tj. lekarz medycyny, posiadający kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej, posiadający min. 1 specjalizację (lub równoważnie będący w jej trakcie) z: chirurgii/medycyny ratunkowej/kardiologii/chorób wewnętrznych/pediatrii/anestezjologii i intensywnej terapii/neurologii 2. min. 2 osoby posiadające wykształcenie medyczne kierunkowe pielęgniarskie, kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej w pielęgniarstwie. Każda z tych osób posiada minimum 1 specjalizację z zakresu pielęgniarstwa: chirurgicznego, anestezjologicznego i intensywnej opieki, onkologicznego, opieki długoterminowej, kardiologicznego, internistycznego=zachowawczego, neurologicznego, pediatrycznego 3. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie medyczne (np.: ratownik medyczny; położna, pielęgniarka/rz). Wskazana wyżej osoba posiada: kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej, min. 2 letnie doświadczenie w obsłudze technicznej sesji symulacyjnych, znajomość obsługi i konfiguracji sprzętu symulacyjnego oraz otoczenia symulacyjnego, projektowania i przygotowania sesji symulacyjnej i wprowadzania scenariuszy symulacyjnych do oprogramowania symulatorów wysokiej wierności. 4. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie z zakresu psychologii. 4. SZKOLENIE PRAKTYCZNE INSTRUKTORA SYMULACJI WYSOKIEJ WIERNOŚCI W PIELĘGNIARSTWIE DLA 10 OSÓB Minimalne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności instruktora/trenera symulacji medycznej/psychologa nie może być krótsze niż 2 lata: 1. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie medyczne tj. lekarz medycyny, posiadający kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej, posiadający min. 1 specjalizację (lub równoważnie będący w jej trakcie) z: chirurgii/medycyny ratunkowej/kardiologii/chorób wewnętrznych/pediatrii/ anestezjologii i intensywnej terapii/ neurologii 2. min. 2 osoby posiadające wykształcenie medyczne kierunkowe pielęgniarskie, kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej w pielęgniarstwie. Każda z tych osób posiada minimum 1 specjalizację z zakresu pielęgniarstwa: chirurgicznego, anestezjologicznego i intensywnej opieki, onkologicznego, opieki długoterminowej, kardiologicznego, internistycznego=zachowawczego, neurologicznego, pediatrycznego, 3. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie medyczne (np.: ratownik medyczny; położna, pielęgniarka/rz). Każda z tych osób posiada: kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej, min. 2 letnie doświadczenie w obsłudze technicznej sesji symulacyjnych, znajomość obsługi i konfiguracji sprzętu symulacyjnego oraz otoczenia symulacyjnego, projektowania i przygotowania sesji symulacyjnej i wprowadzania scenariuszy symulacyjnych do oprogramowania symulatorów wysokiej wierności. 4. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie z zakresu psychologii. 5. SZKOLENIE PRAKTYCZNE EGZAMINATORA OSCE W PIELĘGNIARSTWIE DLA 10 OSÓB Minimalne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności instruktora/trenera symulacji medycznej/psychologa nie może być krótsze niż 2 lata: 1. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie medyczne, tj. lekarz medycyny, posiadający kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej, posiadający min. 1 specjalizację (lub równoważnie będący w jej trakcie) z: chirurgii/medycyny ratunkowej/kardiologii/chorób wewnętrznych/pediatrii/ anestezjologii i intensywnej terapii/ neurologii 2. min. 2 osoby posiadające wykształcenie medyczne kierunkowe pielęgniarskie, kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej w pielęgniarstwie. Każda z tych osób posiada minimum 1 specjalizację z zakresu pielęgniarstwa: chirurgicznego, anestezjologicznego i intensywnej opieki, onkologicznego, opieki długoterminowej, kardiologicznego, neurologicznego,zachowawczego=internistycznego, pediatrycznego 3. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie medyczne (np.: ratownik medyczny; położna, pielęgniarka/rz). Każda z tych osób posiada: kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej, min. 2 letnie doświadczenie w obsłudze technicznej sesji symulacyjnych, znajomość obsługi i konfiguracji sprzętu symulacyjnego oraz otoczenia symulacyjnego, projektowania i przygotowania sesji symulacyjnej i wprowadzania scenariuszy symulacyjnych do oprogramowania symulatorów wysokiej wierności. 4. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie z zakresu psychologii 6. SZKOLENIE DLA 10 NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW UCZELNI CHCĄCYCH WPROWADZIĆ METODY SYMULACJI MEDYCZNEJ Minimalne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności instruktora/trenera symulacji medycznej nie może być krótsze niż 2 lata: 1. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie medyczne tj. lekarz medycyny, posiadający kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej, posiadający min. 1 specjalizację (lub równoważnie będący w jej trakcie) z: chirurgii/medycyny ratunkowej/kardiologii/chorób wewnętrznych/pediatrii, neurologii/ anestezjologii i intensywnej terapii, 2. min. 2 osoby posiadające wykształcenie medyczne kierunkowe pielęgniarskie, kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej w pielęgniarstwie. Każda z tych osób posiada minimum 1 specjalizację z zakresu pielęgniarstwa: chirurgicznego, anestezjologicznego i intensywnej opieki, onkologicznego, opieki długoterminowej, kardiologicznego, internistycznego=zachowawczego, neurologicznego, pediatrycznego, 3. min. 2 osoby posiadające wykształcenie medyczne (np.: ratownik medyczny; położna, pielęgniarka/rz). Każda z tych osób posiada: kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej, min. 2 letnie doświadczenie w obsłudze technicznej sesji symulacyjnych, znajomość obsługi i konfiguracji sprzętu symulacyjnego oraz otoczenia symulacyjnego, projektowania i przygotowania sesji symulacyjnej i wprowadzania scenariuszy symulacyjnych do oprogramowania symulatorów wysokiej wierności. 7. SZKOLENIE DLA 3 PACJENTÓW STANDARYZOWANYCH Minimalne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności instruktora/trenera symulacji medycznej nie może być krótsze niż 2 lata: 1. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie medyczne tj. lekarz medycyny, posiadający kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej, posiadający min. 1 specjalizację (lub równoważnie będący w jej trakcie) z: chirurgii/medycyny ratunkowej/kardiologii/chorób wewnętrznych/pediatrii, anestezjologii i intensywnej terapii/neurologii, 2. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie medyczne kierunkowe pielęgniarskie, kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej w pielęgniarstwie. Posiada minimum 1 specjalizację z zakresu pielęgniarstwa: chirurgicznego, anestezjologicznego i intensywnej opieki, onkologicznego, opieki długoterminowej, kardiologicznego, zachowawczego=internistycznego, neurologicznego, pediatrycznego, 3. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie medyczne (np.: ratownik medyczny; położna, pielęgniarka/rz). Posiada: kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej, min. 2 letnie doświadczenie w obsłudze technicznej sesji symulacyjnych, znajomość obsługi i konfiguracji sprzętu symulacyjnego oraz otoczenia symulacyjnego, projektowania i przygotowania sesji symulacyjnej i wprowadzania scenariuszy symulacyjnych do oprogramowania symulatorów wysokiej wierności. 8. SZKOLENIE: PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POPRZEZ PSYCHOLOGICZNY WPŁYW KSZTAŁCENIA SYMULACYJNEGO DLA 10 OSÓB Minimalne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności instruktora/trenera symulacji medycznej/psychologa nie może być krótsze niż 2 lata: 1. min. 1 mgr psychologii z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, w tym dotyczących radzenia sobie ze stresem i w sytuacjach trudnych który przeprowadził min. 1 szkolenie dla wykładowców akademickich kształcących na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnych. 2. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie medyczne kierunkowe pielęgniarskie, kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej w pielęgniarstwie która przeprowadziła na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy minimum 100 godzin szkoleń z wykorzystaniem metod symulacji wysokiej wierności. 9. STAŻ DLA 3 OSÓB ZARZADZAJĄCYCH MCSM Minimalne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności trenera/trenera symulacji medycznej nie może być krótsze niż 2 lata: 1. min. 1 trener który zrealizował/przeprowadził co najmniej jedną usługę przeprowadzenia stażu/szkolenia dla nauczycieli akademickich z zakresu szkolenia praktycznego kadry pielęgniarskiej Centrum Symulacji Medycznej w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert. 2. min. 1 instruktor symulacji posiadający wykształcenie medyczne, ukończone studia podyplomowe zarządzania w służbie zdrowia lub równoważne, jest wykładowcą akademickim który pełnił/pełni funkcję kierowniczą w funkcjonującym centrum symulacji medycznej w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składani ofert. Nazwa Wykonawcy wskazuje na prowadzenie symulacji medycznej z adresem, a w przypadku korzystania z sal osób/ instytucji obcych Wykonawcy, posiada umowę o wynajem sal na okres realizacji danego szkolenia. Wykonawca musi dysponować min. salami niskiej, pośredniej i wysokiej wierności, salę techniczną, salę do debrifingu z możliwością monitorowania i rejestrowania zdarzeń wykonywanych podczas ćwiczeń. Wykonawca jest zobowiązany również do zapewnienia sali wykładowej i sali ćwiczeń wyposażonej w sprzęt multimedialny. Wszystkie sale muszą być wentylowane z dostępem do węzła sanitarnego. Zorganizował i przeprowadził należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie łącznie minimum: • jedną usługę z zakresu symulacji medycznej w pielęgniarstwie dla instruktorów/wykładowców akademickich kierunku pielęgniarstwo, • jedną usługę dla instruktorów/wykładowców akademickich kierunków medycznych z zakresu symulacji medycznej wysokiej wierności, • jeden staż dla osób zarządzających MSCM. Przez usługę Zamawiający rozumie usługę świadczoną na rzecz jednego zleceniodawcy (szkolenie lub warsztat lub staż). Usługi były realizowane na podstawie odrębnej umowy. Dla części 2 1. SZKOLENIE DLA TECHNIKÓW SYMULACJI MEDYCZNEJ DLA 3 OSÓB Minimalne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności instruktora/trenera symulacji medycznej nie może być krótsze niż 2 lata: 1. min. 2 osoby posiadające wykształcenie medyczne kierunkowe pielęgniarskie, kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej w pielęgniarstwie. Każda z tych osób posiada minimum 1 specjalizację z zakresu pielęgniarstwa: chirurgicznego, anestezjologicznego i intensywnej opieki, onkologicznego, opieki długoterminowej, kardiologicznego, zachowawczego=internistycznego, neurologicznego, pediatrycznego, 2. min. 2 osoby posiadające wykształcenie medyczne (np.: ratownik medyczny; położna, pielęgniarka/rz). Każda z tych osób posiada: kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej, min. 2 letnie doświadczenie w obsłudze technicznej sesji symulacyjnych, znajomość obsługi i konfiguracji sprzętu symulacyjnego oraz otoczenia symulacyjnego, projektowania i przygotowania sesji symulacyjnej i wprowadzania scenariuszy symulacyjnych do oprogramowania symulatorów wysokiej wierności. Nazwa Wykonawcy wskazuje na prowadzenie symulacji medycznej z adresem, a w przypadku korzystania z sal osób/ instytucji obcych Wykonawcy, posiada umowę o wynajem sal na okres realizacji danego szkolenia. Wykonawca musi dysponować min. salami niskiej, pośredniej i wysokiej wierności, salę techniczną, salę do debrifingu z możliwością monitorowania i rejestrowania zdarzeń wykonywanych podczas ćwiczeń. Wykonawca jest zobowiązany również do zapewnienia sali wykładowej i sali ćwiczeń wyposażonej w sprzęt multimedialny. Wszystkie sale muszą być wentylowane z dostępem do węzła sanitarnego. Zorganizował i przeprowadził należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie łącznie minimum: • jedną usługę z zakresu symulacji medycznej w pielęgniarstwie dla instruktorów/wykładowców akademickich kierunku pielęgniarstwo, • jedną usługę dla instruktorów/wykładowców akademickich kierunków medycznych z zakresu symulacji medycznej wysokiej wierności. Przez usługę Zamawiający rozumie usługę świadczoną na rzecz jednego zleceniodawcy (szkolenie lub warsztat lub staż). Usługi były realizowane na podstawie odrębnej umowy. Dla części 3 1. SZKOLENIE SYMULACYJNE DLA 20 STUDENTÓW UCZELNI (1 GRUPA) Minimalne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności instruktora/trenera symulacji medycznej nie może być krótsze niż 2 lata: 1. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie medyczne tj. lekarz medycyny, posiadający kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej, posiadający min. 1 specjalizację (lub równoważnie będący w jej trakcie) z: chirurgii/medycyny ratunkowej/kardiologii/chorób wewnętrznych/pediatrii/ anestezjologii i intensywnej terapii/neurologii 2. min. 2 osoby posiadające wykształcenie medyczne kierunkowe pielęgniarskie, kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej w pielęgniarstwie. Każda z tych osób posiada minimum 1 specjalizację z zakresu pielęgniarstwa: chirurgicznego, anestezjologicznego i intensywnej opieki, onkologicznego, opieki długoterminowej, kardiologicznego, zachowawczego=internistycznego, neurologicznego/ pediatrycznego 3. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie medyczne (np.: ratownik medyczny; położna, pielęgniarka/rz). Każda z tych osób posiada: kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej, min. 2 letnie doświadczenie w obsłudze technicznej sesji symulacyjnych, znajomość obsługi i konfiguracji sprzętu symulacyjnego oraz otoczenia symulacyjnego, projektowania i przygotowania sesji symulacyjnej i wprowadzania scenariuszy symulacyjnych do oprogramowania symulatorów wysokiej wierności. 2. SZKOLENIE DLA STUDENTÓW UCZELNI W RAMACH SYMULACJI NISKIEJ WIERNOŚCI DLA 2 GRUP 10 OSOBOWYCH Minimalne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności instruktora/trenera symulacji medycznej/psychologa nie może być krótsze niż 2 lata: 1. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie medyczne tj. lekarz medycyny, posiadający kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej, posiadający min. 1 specjalizację (lub równoważnie będący w jej trakcie) z: chirurgii/medycyny ratunkowej/kardiologii/chorób wewnętrznych/pediatrii/ anestezjologii i intensywnej terapii/ neurologii. 2. min. 2 osoby posiadające wykształcenie medyczne kierunkowe pielęgniarskie, kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej w pielęgniarstwie. Każda z tych osób posiada minimum 1 specjalizację z zakresu pielęgniarstwa: chirurgicznego, anestezjologicznego i intensywnej opieki, onkologicznego, opieki długoterminowej, kardiologicznego, zachowawczego=internistycznego, neurologicznego/ pediatrycznego 3. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie medyczne (np.: ratownik medyczny; położna, pielęgniarka/rz). Każda z tych osób posiada: kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej, min. 2 letnie doświadczenie w obsłudze technicznej sesji symulacyjnych, znajomość obsługi i konfiguracji sprzętu symulacyjnego oraz otoczenia symulacyjnego, projektowania i przygotowania sesji symulacyjnej i wprowadzania scenariuszy symulacyjnych do oprogramowania symulatorów wysokiej wierności. 4. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie z zakresu psychologii. 3. SZKOLENIE DLA STUDENTÓW UCZELNI W RAMACH SYMULACJI POŚREDNIEJ WIERNOŚCI DLA2 GRUP 10 OSOBOWYCH Minimalne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności instruktora/trenera symulacji medycznej/psychologa nie może być krótsze niż 12 miesięcy: 1. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie medyczne tj. lekarz medycyny, posiadający kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej, posiadający min. 1 specjalizację (lub równoważnie będący w jej trakcie) z: chirurgii/medycyny ratunkowej/kardiologii/chorób wewnętrznych/pediatrii/ anestezjologii i intensywnej terapii/ neurologii 2. min. 2 osoby posiadające wykształcenie medyczne kierunkowe pielęgniarskie, kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej w pielęgniarstwie. Każda z tych osób posiada minimum 1 specjalizację z zakresu pielęgniarstwa: chirurgicznego, anestezjologicznego i intensywnej opieki, onkologicznego, opieki długoterminowej, kardiologicznego, zachowawczego=internistycznego, neurologicznego/ pediatrycznego 3. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie medyczne (np.: ratownik medyczny; położna, pielęgniarka/rz). Każda z tych osób posiada: kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej, min. 2 letnie doświadczenie w obsłudze technicznej sesji symulacyjnych, znajomość obsługi i konfiguracji sprzętu symulacyjnego oraz otoczenia symulacyjnego, projektowania i przygotowania sesji symulacyjnej i wprowadzania scenariuszy symulacyjnych do oprogramowania symulatorów wysokiej wierności. 4. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie z zakresu psychologii. 4. SZKOLENIE DLA STUDENTÓW UCZELNI W RAMACH SYMULACJI WYSOKIEJ WIERNOŚCI DLA 2 GRUP 10 OSOBOWYCH Minimalne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności instruktora/trenera symulacji medycznej/psychologa nie może być krótsze niż 2 lata: 1. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie medyczne tj. lekarz medycyny, posiadający kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej, posiadający min. 1 specjalizację (lub równoważnie będący w jej trakcie) z: chirurgii/medycyny ratunkowej/kardiologii/chorób wewnętrznych/pediatrii/ anestezjologii i intensywnej terapii/ neurologii 2. min. 2 osoby posiadające wykształcenie medyczne kierunkowe pielęgniarskie, kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej w pielęgniarstwie. Każda z tych osób posiada minimum 1 specjalizację z zakresu pielęgniarstwa: chirurgicznego, anestezjologicznego i intensywnej opieki, onkologicznego, opieki długoterminowej, kardiologicznego, internistycznego=zachowawczego, neurologicznego, pediatrycznego, 3. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie medyczne (np.: ratownik medyczny; położna, pielęgniarka/rz). Każda z tych osób posiada: kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej, min. 2 letnie doświadczenie w obsłudze technicznej sesji symulacyjnych, znajomość obsługi i konfiguracji sprzętu symulacyjnego oraz otoczenia symulacyjnego, projektowania i przygotowania sesji symulacyjnej i wprowadzania scenariuszy symulacyjnych do oprogramowania symulatorów wysokiej wierności. 4. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie z zakresu psychologii. 5. SZKOLENIE DLA 10 STUDENTÓW UCZELNI ZAPOZNAJĄCYM Z METODĄ EGZAMINOWANIA OSCE Minimalne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności instruktora/trenera symulacji medycznej/psychologa nie może być krótsze niż 2 lata: 1. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie medyczne, tj. lekarz medycyny, posiadający kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej, posiadający min. 1 specjalizację (lub równoważnie będący w jej trakcie) z: chirurgii/medycyny ratunkowej/kardiologii/chorób wewnętrznych/pediatrii/ anestezjologii i intensywnej terapii/ neurologii 2. min. 2 osoby posiadające wykształcenie medyczne kierunkowe pielęgniarskie, kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej w pielęgniarstwie. Każda z tych osób posiada minimum 1 specjalizację z zakresu pielęgniarstwa: chirurgicznego, anestezjologicznego i intensywnej opieki, onkologicznego, opieki długoterminowej, kardiologicznego, neurologicznego, zachowawczego=internistycznego, pediatrycznego 3. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie medyczne (np.: ratownik medyczny; położna, pielęgniarka/rz). Każda z tych osób posiada: kwalifikacje instruktora/trenera symulacji medycznej, min. 2 letnie doświadczenie w obsłudze technicznej sesji symulacyjnych, znajomość obsługi i konfiguracji sprzętu symulacyjnego oraz otoczenia symulacyjnego, projektowania i przygotowania sesji symulacyjnej i wprowadzania scenariuszy symulacyjnych do oprogramowania symulatorów wysokiej wierności. 4. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie z zakresu psychologii. 6. WARSZTATY SYMULACYJNE DLA 2 GRUP 20 OSOBOWYCH Minimalne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności instruktora/trenera symulacji medycznej/psychologa nie może być krótsze niż 2 lata: 1. min. 1 osoba posiadająca wykształcenie medyczne kierunkowe np.: położna, pielęgniarka/rz lekarz, ratownik medyczny, kwalifikacje instruktor/trener symulacji medycznej w pielęgniarstwie. Z min. 2 letnim doświadczeniem w obsłudze technicznej sesji symulacyjnych, znajomością obsługi i konfiguracji sprzętu symulacyjnego oraz otoczenia symulacyjnego, projektowania i przygotowania sesji symulacyjnej, która przeprowadziła min. 80 godzin symulacyjnych dla studentów kierunku pielęgniarstwa na zlecenie uczelni kształcącej pielęgniarki i/lub położne. Nazwa Wykonawcy wskazuje na prowadzenie symulacji medycznej z adresem, a w przypadku korzystania z sal osób/ instytucji obcych Wykonawcy, posiada umowę o wynajem sal na okres realizacji danego szkolenia. Wykonawca musi dysponować min. salami niskiej, pośredniej i wysokiej wierności, salę techniczną, salę do debrifingu z możliwością monitorowania i rejestrowania zdarzeń wykonywanych podczas ćwiczeń. Wykonawca jest zobowiązany również do zapewnienia sali wykładowej i sali ćwiczeń wyposażonej w sprzęt multimedialny. Wszystkie sale muszą być wentylowane z dostępem do węzła sanitarnego. Zorganizował i przeprowadził należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum: • jedną usługę szkoleniową z wykorzystaniem technik symulacji medycznej wysokiej wierności dla min. 20 studentów kierunku pielęgniarstwo obejmującą min. 20 godz. edukacyjnych. Przez usługę Zamawiający rozumie usługę świadczoną na rzecz jednego zleceniodawcy (szkolenie lub warsztat lub staż). Dla części 4 STAŻ DLA 2 INFORMATYKÓW SYMULACJI MEDYCZNEJ Minimalne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności instruktora/trenera symulacji medycznej/informatyka nie może być krótsze niż 2 lata: 1. Min. 1 informatyk ze znajomością funkcjonowania systemów serwerowych, programowania aplikacji, z doświadczeniem zakresu sterowania i konfiguracji systemów audio-video z archiwizacją i przesyłem danych wykorzystywanych w symulacji medycznej, 2. Min. 1 instruktor/trener symulacji medycznej posiadający wykształcenie medyczne kierunkowe pielęgniarskie i/lub położnictwo i/lub ratownictwo medyczne lub będącego lekarzem medycyny, o minimum dwuletnim doświadczeniu zawodowym. Nazwa Wykonawcy wskazuje na prowadzenie symulacji medycznej z adresem, a w przypadku korzystania z sal osób/ instytucji obcych Wykonawcy, posiada umowę o wynajem sal na okres realizacji danego szkolenia. Wykonawca musi dysponować min. salami niskiej, pośredniej i wysokiej wierności, salę techniczną, salę do debrifingu z możliwością monitorowania i rejestrowania zdarzeń wykonywanych podczas ćwiczeń. Wykonawca jest zobowiązany również do zapewnienia sali wykładowej i sali ćwiczeń wyposażonej w sprzęt multimedialny. Wszystkie sale muszą być wentylowane z dostępem do węzła sanitarnego. Zorganizował i przeprowadził należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum: • jeden staż dla informatyków symulacji medycznej. Przez usługę Zamawiający rozumie usługę świadczoną na rzecz jednego zleceniodawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79632000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty, 2) Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz cenowy, 3) Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, 4) Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, 5) Załącznik nr 5 – wykaz osób, 6) Załącznik nr 6 – wykaz usług, 7) Załącznik nr 7 – wykaz wyposażenia, 8) Załącznik nr 8 - potwierdzenie kryteriów pozacenowych, 9) Załącznik nr 9 – zobowiązanie podmiotu trzeciego,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach