Przetargi.pl
Przeprowadzenie praktyk zawodowych z przedmiotu Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2022/2023 semestr letni

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, Pocztowa 54
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
  Pocztowa 54
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  REGON: 110607010
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie praktyk zawodowych z przedmiotu Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2022/2023 semestr letni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przeprowadzenie praktyk z Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – 80 godzin – 1 grupaPrzeprowadzenie praktyk z Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – 80 godzin – 1 grupaPrzeprowadzenie praktyk z Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – 80 godzin – 1 grupaPrzeprowadzenie praktyk z Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – 80 godzin – 1 grupaPrzeprowadzenie praktyk z Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – 80 godzin – 1 grupaPrzeprowadzenie praktyk z Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – 80 godzin – 1 grupaPrzeprowadzenie praktyk z Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – 80 godzin – 1 grupaPrzeprowadzenie praktyk z Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – 80 godzin – 1 grupaPrzeprowadzenie praktyk z Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – 80 godzin – 1 grupaPrzeprowadzenie praktyk z Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – 80 godzin – 1 grupaPrzeprowadzenie praktyk z Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – 80 godzin – 1 grupaPrzeprowadzenie praktyk z Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – 80 godzin – 1 grupaPrzeprowadzenie praktyk z Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – 80 godzin – 1 grupaPrzeprowadzenie praktyk z Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – 80 godzin – 1 grupaPrzeprowadzenie praktyk z Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – 80 godzin – 1 grupaPrzeprowadzenie praktyk z Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – 80 godzin – 1 grupaPrzeprowadzenie praktyk z Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – 80 godzin – 1 grupaPrzeprowadzenie praktyk z Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – 80 godzin – 1 grupaPrzeprowadzenie praktyk z Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – 80 godzin – 1 grupaPrzeprowadzenie praktyk z Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – 80 godzin – 1 grupa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach