Przetargi.pl
Przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia przez uczniów kwalifikacji zawodowych realizowanych w ramach projektu "Technik leśnik – kwalifikacje na start"

Technikum Leśne w Białowieży ogłasza przetarg

 • Adres: 17-230 Białowieża, ul. Park Dyrekcyjny
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 812 404 , fax. 856 812 404
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Technikum Leśne w Białowieży
  ul. Park Dyrekcyjny
  17-230 Białowieża, woj. podlaskie
  tel. 856 812 404, fax. 856 812 404
  REGON: 52207516000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tl.bialowieza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia przez uczniów kwalifikacji zawodowych realizowanych w ramach projektu "Technik leśnik – kwalifikacje na start"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia przez uczniów kwalifikacji zawodowych: kurs drwal-operator pilarki, kurs brakarz, kurs prawa jazdy kategorii B.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach