Przetargi.pl
Przeniesienie Pracowni endoskopowej z powierzchni Izby Przyjęć na inną lokalizację wraz z dostawą wyposażenia

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-700 Aleksandrów Kujawski, Słowackiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48(54)2828001 , fax. +48(54)2828002
 • Data zamieszczenia: 2021-12-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
  Słowackiego 18
  87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48(54)2828001, fax. +48(54)2828002
  REGON: 91134433200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-aleksandrow.internetdsl.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeniesienie Pracowni endoskopowej z powierzchni Izby Przyjęć na inną lokalizację wraz z dostawą wyposażenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przeniesienie Pracowni endoskopowej z powierzchni Izby Przyjęć na inną lokalizację wraz z dostawą wyposażenia zgodnie z dokumentacją projektową polegające na wykonaniu robót budowlanych zgodnie z projektem budowlano wykonawczym wraz z dostawą i montażem urządzeń. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2 Formularz Parametrów techniczno-użytkowych oraz załącznik nr 3 pełnobranżowy projekt budowlano-wykonawczy. Dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy nie będący przedmiotem ekspozycji ani prezentacji nie starszy niż 2021 r. Szczegółowe opisy urządzeń zawarte są w osobnym załączniku nr 2 do zapytania. Okres gwarancji na sprzęt medyczny, wynosi minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru gwarancji. Okres gwarancji na roboty budowlane minimum 36 miesięcy od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215140-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach