Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy transportem wykonawcy ogumienia (opon i dętek) dla pojazdów należących do PGK w Płońsku Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6624278 w, 35 , fax. 236 624 278
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Spółka z o.o.
  ul. Mickiewicza 4
  09-100 Płońsk, woj. mazowieckie
  tel. 023 6624278 w, 35, fax. 236 624 278
  REGON: 13031457400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.plonsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy transportem wykonawcy ogumienia (opon i dętek) dla pojazdów należących do PGK w Płońsku Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zadanie a - opony, dętki różne 1. Opona napędowa nowa 265/70 R 17,5 ꟷszt. 16 2. Opona prowadząca nowa 265/70 R 17,5 ꟷszt. 8 3. Opona napędowa nowa 265/70 R 19,5 ꟷszt. 2 4. Opona prowadząca nowa 265/70 R 19,5 ꟷszt. 2 5. Opona prowadząca nowa 215/75 R17,5 ꟷszt. 2 6. Opona letnia 225/65 R 16C ꟷszt. 12 7. Opona zimowa nowa 225/65 R16C ꟷszt. 12 8. Opona letnia nowa 225/75 R 16 C ꟷszt. 12 9. Opona zimowa nowa 225/75 R 16 C ꟷszt. 12 10. Opona napędowa nowa 245/70 R 17,5 ꟷszt. 8 11. Opona prowadząca nowa 305/70R 19,5 ꟷszt. 2 12. Opona napędowa nowa 305/70R 19,5 ꟷszt. 4 13. Opona prowadząca nowa 265/70R 19,5 ꟷszt. 2 14. Opona napędowa nowa 265/70R 19,5 ꟷszt. 4 15. Opona prowadząca nowa 285/70R 19,5 ꟷszt. 2 16. Opona napędowa nowa 285/70 R19,5 ꟷszt. 4 17. Opona prowadząca nowa 10R 17,5 ꟷszt. 2 18. Opona napędowa nowa 10R 17,5ꟷ szt. 4 19. Opona nowa (przednia) 245/70R 17,5 ꟷszt. 6 20. Opona prowadząca nowa 275/70R 22,5ꟷ szt. 2 21. Opona nowa z bieżnikiem naczepowym 425/65 R 22,5 ꟷszt. 4 22. Opona prowadząca nowa 12 R 22,5 ꟷszt. 2 23. Opona nowa/bieżnikowana napędowa 12 R 22,5ꟷ szt. 6 24. Opona prowadząca nowa 315/70 R 22,5 ꟷszt. 6 25. Opona nowa/bieżnikowana napędowa 315/70 R 22,5 ꟷszt. 20 26. Opona prowadząca nowa 385/65 R 22,5 ꟷszt. 4 27. Opona prowadząca nowa 315/80 R 22,5 ꟷszt. 12 28. Opona napędowa nowa/ bieżnikowana 315/80 R 22,5 ꟷszt. 36 29. Opona prowadząca nowa 295/80 R 22,5 ꟷszt. 2 30. Opona napędowa nowa 295/80 R 22,5ꟷ szt. 4 31. Opona nowa 385/65 R 22,5 ꟷszt. 10 32. Opona prowadząca nowa 11 R 22,5 ꟷszt. 4 33. Opona napędowa nowa/bieżnikowana 11R 22,5 ꟷszt. 8 34. Opona napędowa nowa 225/75 R17,5 ꟷszt. 4 35. Opona letnia nowa 215/75 R 16C ꟷszt. 8 36. Opona zimowa nowa 215/75 R 16C ꟷszt. 8 37. Opona letnia nowa 215/70 R 15C ꟷszt. 8 38. Opona zimowa nowa 215/70 R 15C ꟷszt. 8 39. Opona rolnicza 10,0/75-15,3 ꟷszt. 4 40. Opona rolnicza 12,5/80-15,3 ꟷszt. 4 41. Opona rolnicza 400/60-15,5ꟷ szt. 10 42. Opona rolnicza 600-16 ꟷszt. 6 43. Opona rolnicza 7,5-16 ꟷszt. 2 44. Opona rolnicza 14,9 R28 ꟷszt. 2 45. Opona rolnicza 12,4 R32 ꟷszt. 2 46. Opona rolnicza 13,6 R 36 ꟷszt. 2 47. Opona rolnicza 340/85 R24 ꟷszt. 2 48. Opona rolnicza 420/85 R 34 ꟷszt. 2 49. Opona rolnicza 460/85 R 34 ꟷszt. 2 50. Opona rolnicza 13,6 R 24 ꟷszt. 2 51. Opona nowa 400 R 22,5 ꟷszt. 4 52. Opona nowa prowadząca 305/70 R22,5 ꟷszt. 2 53. Opona rolnicza 16,5/85-24ꟷ szt. 2 54. Dętka 8,25-15 ꟷszt. 4 55. Dętka 400/60-15,5 ꟷszt. 15 56. Dętka 10.0/75-15,3 ꟷszt. 10 57. Dętka 12,5/80-15,3 ꟷszt. 10 58. Dętka 6,00-16 ꟷszt. 6 59. Dętka 6,50 – 16 ꟷszt. 4 60. Dętka 7,50 – 16 ꟷszt. 2 61. Dętka 12,5/80 – 18 ꟷszt. 6 62. Dętka 7,50 – 20 ꟷszt. 2 63. Dętka 13,6 – 24 ꟷszt. 2 64. Dętka 18,4 – 26 ꟷszt. 2 65. Dętka 14,9 – 28 ꟷszt. 4 66. Dętka 13,6 – 36 ꟷszt. 2 67. Dętka 16,5/85 R24 ꟷszt. 4 68. Opona prowadząca 385/55 R 22,5ꟷ szt.2 69. Opona letnia 195/75 R16C ꟷszt.6 70. Opona zimowa 195/75 R16C ꟷszt. 6 71. Opona napędowa bieżnikowana 10,00 R22,5 ꟷszt. 4 72. Opona prowadząca nowa 10,00 R22,5ꟷ szt.2 zadanie b - opony budowlane, przemysłowe 1. Opona rolnicza 11L-16SL ꟷ szt. 2 2. Opona rolnicza 16,9-28 ꟷ szt. 2 3. Opona przemysłowa nowa 26,5 R25ꟷ szt. 4 4. Opona nowa /bieżnikowana (bieżnik jodełkowy) 10,00-20 ꟷ szt. 16 5. Opona przemysłowa 20,5-25 ꟷ szt. 4 6. Opona przemysłowa 12,5/80-18 ꟷ szt. 2 7. Opona przemysłowa 18,4-26 ꟷ szt. 2 8. Opona pełna 12,00-24 RIM 8,5ꟷ szt. 4 9. Opona pełna 7.00-12TLꟷ szt. 8 10. Opona pełna 6.00-9TL ꟷ szt. 8 11. Opona przemysłowa 460/70 R24 ꟷ szt. 2 12. Opona przemysłowa 340/80 R18 ꟷ szt. 2 13. Opona pełna 12,00-24 RIM 8,00 ꟷ szt. 4
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34352100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań, co do potwierdzenia spełniania powyższego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, pełnomocnictwo określające jego zakres winno być załączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie poświadczonego odpisu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach