Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa konwerterów dla wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki ogłasza przetarg

 • Adres: 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 347 14 02 , fax. +48 58 347 18 02
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
  ul. Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. +48 58 347 14 02, fax. +48 58 347 18 02
  REGON: 00000162000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa konwerterów dla wydziału Elektrotechniki i Automatyki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa konwerterów dla wydziału Elektrotechniki i Automatyki, niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach przedmiotu pn. "Programowanie mikrokontrolerów".
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31711100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną