Przetargi.pl
Przedłużenie i rozszerzenie usług M365 oraz O365

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-074 Katowice, ul. Raciborska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3512345 , fax. 32 3512318
 • Data zamieszczenia: 2021-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
  ul. Raciborska 39
  40-074 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3512345, fax. 32 3512318
  REGON: 29688000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wsse-katowice/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedłużenie i rozszerzenie usług M365 oraz O365
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy przedłużenia i rozszerzenia usług M365 oraz O365 dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. Przedmiot zamówienia: 1. M365 E5 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr AAD-33168 (E5)liczba licencji 4; 2. M365 E5 IP & Govern Sub Per User 1C9-00002 (M365 E5 IP & Gov) liczba licencji 27; 3. O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr AAA-10842 (E3)liczba licencji 1376; 4. O365E1 ShrdSvr ALNG SubsVL T6A-00024 (E1)liczba licencji 99.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach