Przetargi.pl
Przebudowę drogi gminnej nr 110243 C w miejscowości Skępsk – etap II

Gmina Golub-Dobrzyń ogłasza przetarg

 • Adres: 87-400 Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6835400(-03) , fax. 566 835 276
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Golub-Dobrzyń
  Plac Tysiąclecia 25
  87-400 Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6835400(-03), fax. 566 835 276
  REGON: 87111858900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowę drogi gminnej nr 110243 C w miejscowości Skępsk – etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn „Przebudowa drogi gminnej nr 110243 C w miejscowości Skępsk –etap II” Zamówienie obejmuje: a) Wzmocnienie konstrukcji, b) Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej, c) Wykonanie poboczy, d) Wykonanie zjazdów, e) Remont istniejącego przepustu, f) Montaż oznakowania pionowego, g) Wykonanie oznakowania poziomego, h) Montaż progu zwalniającego, i) Wykonanie peronów autobusowych, j) Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych, k) Utwardzenie pobocza kostką typu polbruk (na wysokości przejścia dla pieszych), l) Odtworzenie rowów, m) Budowa przepustów fi 400 PEHD w ilości 21 szt. o łącznej długości 105 metrów wraz z obrukowaniem kamieniem polnym,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach