Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Kościelnej w miejscowości Milejewo

Gmina Milejewo ogłasza przetarg

 • Adres: 82-316 Milejewo, Elbląska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 231 22 84, 55 231 22 82 , fax. 55 236 38 36
 • Data zamieszczenia: 2022-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Milejewo
  Elbląska 47
  82-316 Milejewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 231 22 84, 55 231 22 82, fax. 55 236 38 36
  REGON: 17074768400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Kościelnej w miejscowości Milejewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie Układu Drogowego przedmiotowej inwestycji, na którą składa się: * przebudowa ulicy Kościelnej w miejscowości Milejewo oraz związane z powyższym: * roboty przygotowawcze, m.in. prace pomiarowe * roboty ziemne związane z profilowaniem koryta drogi, zjazdów * roboty drogowe: - wykonanie warstwy ścieralno – wiążącej w technologii jednowarstwowej mieszanką SMA 16 JENA 50/70 na jezdni , zjazdach oraz placu postojowym, - wykonanie jezdni i zjazdów o pełnej konstrukcji, - przebrukowanie istniejącego zjazdu, - wykonanie miejsc postojowych o nawierzchni z płyt typu „MEBA”, - regulacja wysokościowa istniejących wpustów deszczowych, * organizacja ruchu i elementy bezpieczeństwa; * wykonanie dokumentacji powykonawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach