Przetargi.pl
Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Mickiewicza

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 41250 Czeladź, ul. Sportowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 654 232 , fax. 322 658 106
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Sportowa 2
  41250 Czeladź, woj. śląskie
  tel. 322 654 232, fax. 322 658 106
  REGON: 27313808900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.czeladz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Mickiewicza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przebudowa stadionu sportowego – rozbiórka trybuny istniejącej oraz montaż nowej wraz z zadaszeniem, ustawienie sektora wydzielonego, przebudowa boiska oraz ogrodzenia boiska i stadionu, montaż piłkochwytów, instalacji oświetlenia i nawadniania boiska,ustawienie kontenerów gospodarczych i sanitarnych wraz z instalacją wod.kan., budowa trzech kortów tenisowych z piłkochwytami , rozbudowa ścianki do tenisa oraz przebudowa i rozbudowa nawierzchni utwardzonych w Czeladzi przy ulicy Mickiewicza.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach