Przetargi.pl
Przebudowa infrastruktury drogowej w zakresie wykonania nawierzchni chodnikowych, miejsc postojowych i poboczy z podziałem na części w ramach projektu JBO 2021 pn. „Bezpieczne Jaworzno - nowe parkingi, chodniki, oświetlenie w dzielnicach - część 1- zamówienie uzupełniające”

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 326 142 300 , fax. 326 142 310
 • Data zamieszczenia: 2021-09-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
  ul. Krakowska 9
  43-600 Jaworzno, woj. śląskie
  tel. 326 142 300, fax. 326 142 310
  REGON: 24026890000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdim.jaworzno.pl, www.bip.mzdim.jaworzno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa infrastruktury drogowej w zakresie wykonania nawierzchni chodnikowych, miejsc postojowych i poboczy z podziałem na części w ramach projektu JBO 2021 pn. „Bezpieczne Jaworzno - nowe parkingi, chodniki, oświetlenie w dzielnicach - część 1- zamówienie uzupełniające”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa infrastruktury drogowej w zakresie wykonania nawierzchni chodnikowych, miejsc postojowych i poboczy z podziałem na części w ramach projektu JBO 2021 pn. „Bezpieczne Jaworzno - nowe parkingi, chodniki, oświetlenie w dzielnicach - część 1- zamówienie uzupełniające”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach