Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr nr 4803P Pudliszki na odcinku od ulicy Ponieckiej do granicy gmin ( Krobia - Poniec) wraz z przebudową obiektów mostowych.

Powiat Gostyński ogłasza przetarg

 • Adres: 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 575 25 13 , fax. 65 572 31 46
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Gostyński
  ul. Wrocławska 256
  63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie
  tel. 65 575 25 13, fax. 65 572 31 46
  REGON: 41105048000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr nr 4803P Pudliszki na odcinku od ulicy Ponieckiej do granicy gmin ( Krobia - Poniec) wraz z przebudową obiektów mostowych.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa drogi powiatowej nr 4803P od ulicy Ponieckiej w Pudliszkach do granicy gmin Krobia i Poniec na długości 480 mb, wraz z przebudową obiektu mostowego zlokalizowanego na cieku Samica Krobska w km 21+181 (km roboczy 0+622,50) oraz przepustu ceglanego sklepionego na cieku Dopływ w Pudliszkach. Most drogowy wykonany zostanie z stalowej blachy falistej o rozpiętości 5,360 m i wyniosłości 2,705 m, całkowita szerokość projektowanego obiektu wynosi 15,90 mb, długość obiektu wynosi 8,50m, szerokość jezdni na obiekcie 6,00m z masy mineralno-asfaltowej.Nowy przepust wykonany zostanie ze stalowej blachy falistej o przekroju poprzecznym łukowo-kołowym zamkniętym, całkowita długość przepusty wynosi 14,843 mb, długość 14,505 m . Na odcinkach od miejscowości Pudliszki do granicy gmin Krobia i Poniec przebudowana zostanie nawierzchnia istniejącej jezdni do nowych obiektów na długości 480,0 mb, jezdnia zostanie poszerzona do 6,50 m, przebudowane zostaną istniejące zjazdy, zatoka autobusowa m. Karzec oraz przepusty pod koroną drogi, pobudowane zostaną elementy bezpieczeństwa ruchu oraz wykonane oznakowanie poziome.W ramach infrastruktury towarzyszącej zostanie pobudowana ścieżka pieszo-rowerowa na długości 1,8 km od ulicy Ponieckiej w Pudliszkach do miejscowości Karzec - skrzyżowanie z drogą powiatową w kierunku Rokosowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach