Przetargi.pl
Przebudowa drogi polegająca na wymianie dylatacji, izolacji i nawierzchni na moście przez rz. Noteć w Drezdenku – etap II

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2017-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 609282000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi polegająca na wymianie dylatacji, izolacji i nawierzchni na moście przez rz. Noteć w Drezdenku – etap II
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje: • wykonanie robót rozbiórkowych elementów mostu tj.: frezowanie nawierzchni, rozbiórki nawierzchni na chodnikach, demontaż barier ochronnych, • wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej, • wykonanie zabezpieczeń powłokowych chodników i wspornika, • wykonanie nowych dylatacji bitumicznych na moście i chodnikach wraz z wykonaniem projektu technicznego, • montaż barier ochronnych do konstrukcji stalowej, • ułożenie warstw bitumicznych nawierzchni na moście i dojazdach zgodnie z przedmiarem, • naprawa i uruchomienie wózka rewizyjnego, • organizacja ruchu na czas robót pod ruchem, • uporządkowanie terenu robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221110-6

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach