Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej 101629B Jeziorki-Aleksandrówka-Mikołajówka-Romaniuki

Gmina Szypliszki ogłasza przetarg

 • Adres: 16-411 Szypliszki, ul. Suwalska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 087 568 10 84 , fax. 087 568 10 23
 • Data zamieszczenia: 2021-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szypliszki
  ul. Suwalska 21
  16-411 Szypliszki, woj. podlaskie
  tel. 087 568 10 84, fax. 087 568 10 23
  REGON: 79067099300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szypliszki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej 101629B Jeziorki-Aleksandrówka-Mikołajówka-Romaniuki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie drogi gminnej na odcinku 2465 m.b.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach