Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostki Uniwersytetu w Białymstoku na podstawie art. 6a ustawy z dnia 28 października o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Urządzenie ma służyć do sporządzania skanów dokumentów w celu przesyłania ich do pracowników oraz studentów szkoły. Urządzenie jest niezbędne do pracy sekretariatu w czasie pandemii.

Uniwersytet w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-328 Białystok, Świerkowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 457 117 , fax. 085 745 70 73
 • Data zamieszczenia: 2021-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet w Białymstoku
  Świerkowa 20B
  15-328 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 457 117, fax. 085 745 70 73
  REGON: 50562207000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dzp.uwb.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostki Uniwersytetu w Białymstoku na podstawie art. 6a ustawy z dnia 28 października o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Urządzenie ma służyć do sporządzania skanów dokumentów w celu przesyłania ich do pracowników oraz studentów szkoły. Urządzenie jest niezbędne do pracy sekretariatu w czasie pandemii.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  skaner EPSON Perfection V19 - 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach