Przetargi.pl
Przebudowa dróg z wykonaniem składnic drewna w leśnictwach Benowo, Ośno i Polno postępowanie z podziałem na 3 części

Nadleśnictwo Kwidzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 82-500 Kwidzyn, Braterstwa Narodów 67
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Kwidzyn
  Braterstwa Narodów 67
  82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie
  REGON: 170051882
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg z wykonaniem składnic drewna w leśnictwach Benowo, Ośno i Polno postępowanie z podziałem na 3 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Część I obejmuje wykonanie robót budowalnych polegających na przebudowie drogi leśnej wraz z wykonaniem przydrożnej składnicy drewna w Leśnictwie Benowo gm. RyjewoZakres robót obejmuje:- wyrwanie karpin- zdjęcie warstwy humusu- profilowanie podłoża pod drogi i pod składnice drewna- wzmocnienie podłoża – jeśli nie uzyskano nośności podłoża gruntowego jako G1- ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie- warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie- profilowanie i zagęszczenie skarp.2) Część II obejmuje wykonanie robót budowalnych polegających na przebudowie drogi leśnej wraz z wykonaniem przydrożnej składnicy drewna w Leśnictwie Ośno gm. Kwidzyn.Zakres robót obejmuje:- wyrwanie karpin- zdjęcie warstwy humusu- profilowanie podłoża pod drogi i pod składnice drewna- wzmocnienie podłoża – jeśli nie uzyskano nośności podłoża gruntowego jako G1- ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie- warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie- profilowanie i zagęszczenie skarp.3) Część III obejmuje wykonanie robótZakres robót obejmuje:- zdjęcie warstwy humusu- profilowanie podłoża pod drogę- wzmocnienie podłoża – jeśli nie uzyskano nośności podłoża gruntowego jako G1- ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie- warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie- profilowanie i zagęszczenie skarp- wykonanie zjazdu z kostki betonowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach