Przetargi.pl
Przebudowa dróg w Gminie Siedliszcze

GMINA SIEDLISZCZE ogłasza przetarg

 • Adres: 22-130 Siedliszcze, ul. Szpitalna 15A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SIEDLISZCZE
  ul. Szpitalna 15A
  22-130 Siedliszcze, woj. lubelskie
  REGON: 110198008
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedliszcze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg w Gminie Siedliszcze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przebudowa drogi na działce nr 217/5 w m. Majdan Zahorodyński na odcinku 420 mb2. Przebudowa drogi na działce nr 291 w m. Majdan Zahorodyński na odcinku 980 mbŁączna długość odcinków: 1.400 mb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach