Przetargi.pl
Przebudowa dróg na terenie gminy Maciejowice

Urząd Gminy w Maciejowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 08-480 Maciejowice, ul. Rynek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 6832031
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Maciejowicach
  ul. Rynek 7
  08-480 Maciejowice, woj. mazowieckie
  tel. 25 6832031
  REGON: 54432600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg na terenie gminy Maciejowice
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu umowy obejmuje: Część I – „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strych”. Zadanie obejmuje przebudowę drogi dojazdowej na długości 740 mb na działkach nr ewid. 313/2 i części działki nr ewid. 747. Część II – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kochów”. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kochów na długości 350 mb na części działki nr ewid. 521. Część III – „Przebudowa ul. Sportowej w miejscowości Maciejowice”. Zadanie obejmuje przebudowę ulicy Sportowej w miejscowości Maciejowice na części działki nr ewid. 588.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach