Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin

GMINA GOSTYNIN ogłasza przetarg

 • Adres: 09-500 Gostynin, ul. Rynek 26
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 242360752
 • Data zamieszczenia: 2023-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA GOSTYNIN
  ul. Rynek 26
  09-500 Gostynin, woj. mazowieckie
  tel. 242360752
  REGON: 611015922
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminagostynin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 11 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej w m. GulewoPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie odcinka drogi gminnej w m. Gulewo. Droga położona jest na terenie m. Gulewo na dz. o nr 72, 66/2, 65/2, 64/2, 63/2, 62/2, 100/1, 101/1, 102/1, 103/1, 104/1. Do wykonania jest nawierzchnia bitumiczna o długości odcinka 200m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach