Przetargi.pl
Przebudowa budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy

Gmina Cyców ogłasza przetarg

 • Adres: 21-070 Cyców, ul. Chełmska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-82 5677003 , fax. 0-82 5677200
 • Data zamieszczenia: 2021-04-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cyców
  ul. Chełmska 42
  21-070 Cyców, woj. lubelskie
  tel. 0-82 5677003, fax. 0-82 5677200
  REGON: 11019783600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugcycow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na przebudowie budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek jednorodzinny dwulokalowy zlokalizowany na działce nr ewid.: 215/5; 215/11; 215/12 w m. Świerszczów 13B. Obszar oddziaływania poza wymienionymi wyżej działkami obejmuje działkę nr 215/7, na której znajdują się istniejące przyłącza: wodociągowe oraz kanalizacyjne. Obiekt wolnostojący, posiadający dwie kondygnacje nadziemne, poddasze nieużytkowe, jest całkowicie podpiwniczony. Technologia wznoszenia ścian budynku - tradycyjna murowana z cegły ceramicznej pełnej, stropy z płyt prefabrykowanych kanałowych. Ławy fundamentowe–betonowe, wylewane. Ściany zewnętrzne: Piwnic–murowane z cegły ceramicznej pełnej, gr. 38cm, docieplone XPS gr. 15cm; Kondygnacji naziemnych–murowane z cegły ceramicznej pełnej gr 38cm, docieplone EPS gr. 15cm; Wewnętrzne–murowane z cegły dziurawki i cegły ceramicznej pełnej gr. 12cm i 25cm; Klatka schodowa –betonowa, wylewana; Stropy –kanałowe żerańskie, gr. 24cm; Dach –konstrukcji drewnianej, kryty eternitem, o kącie nachylenia 300 Stolarka okienna i drzwiowa–drewniana, stara Instalacje budynku: Wentylacja–grawitacyjna Instalacje–kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, instalacja elektryczna, telekomunikacyjna, centralne ogrzewanie (własna kotłownia), ciepła woda użytkowa, istniejąca instalacja odgromowa. Projekt nie zakłada zmian w istniejącym zagospodarowaniu działki, nie przewiduje się lokalizowania nowych obiektów lub rozbudowy istniejących. Wysokość budynku pozostaje bez zmian. Istniejące przyłącza zostaną wykorzystane w planowanej inwestycji. Nie zmienia się sposobu odprowadzenia wody deszczowej, ścieków socjalno-bytowych i odpadów stałych. Prace związane z niniejszą inwestycją podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich dotyczy poprawienia izolacyjności cieplnej budynku i pracami na zewnątrz obiektu. Prace będą polegały na: - wymiana pokrycia dachu wykonanego z eternitu na blachodachówkę, - wykonanie wyłazu na dach, - docieplenie stropu poddasza wełną mineralną 2 x 15cm, - montaż stopni oraz ław kominiarskich, - wymiana stolarki drzwiowej na nową stalową, - wymiana stolarki okiennej na nową z PCV, - zamurowanie okien w elewacji południowej, - wykonanie nowych obróbek blacharskich, - wymiana rynien i rur spustowych, - wymiana parapetów zewnętrznych, - malowanie elementów stalowych w tym balustrad i poręczy, - umieszczenie istniejącej instalacji odgromowej, Drugi etap wiąże się ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek jednorodzinny dwulokalowy. Obejmuje przearanżowanie wnętrza na parterze oraz piętrze. Polega na przeprojektowaniu układu funkcjonalnego pomieszczeń tak, aby stworzyć dwa mieszkania, w tym jednego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Prace będą polegały m.in. na: - wyburzenie, rozkucie i demontaż istniejących ścianek działowych - skucie posadzek i tynków, - usunięcie istniejącej armatury łazienkowej wraz z podejściami sanitarnymi, - wykonanie nowego i poszerzenia jednego z istniejących otworów drzwiowych w ścianie konstrukcyjnej - pomieszczeniach należy wykonać nowe wykończenia posadzek oraz pomalować ściany. Wyposażenie: W pomieszaniach kuchennych należy zamontować: - kuchenkę elektryczną - zlewozmywak. W pomieszczeniach sanitarnych: - miskę ustępową, - umywalkę, - wannę, - brodzik W pomieszczeniach dla niepełnosprawnych: - miska WC, którą należy oddalić od tylnej ściany o co najmniej 70 cm zapewniając swobodne umieszczenie wózka wzdłuż miski. Zalecana wysokość miski to 46-48 cm lub dopasowanie do poziomu wózka. - umywalka, do której wygodna przestrzeń manewrowa to 90x120 cm (dłuższy bok na osi umywalki, a pod umywalką może znajdować się do 45 cm tej przestrzeni). Górna krawędź umywalki powinna znajdować się na wysokości 75-85cm. Zaprojektowano umywalkę o szerokości 60 cm. W sąsiedztwie umywalki znajdują się uchwyty zamontowane na wysokości 70-85 cm. W łazience dla osób niepełnosprawnych lepiej zrezygnować z szafek podumywalkowych, postumentów, a niekiedy warto zdecydować się również na umywalki bezsyfonowe. - uchwyty i poręcze dla niepełnosprawnych, które ułatwią korzystanie z innych urządzeń, posiadają średnicę rur 3 cm. Ich wysokość powinna wynosić 70-85 cm od poziomu posadzki. Wybrano dwa rodzaje poręczy dla niepełnosprawnych przyścienne – stałe oraz ruchome – uchylne do góry. - brodzik płytki, wpuszczony w posadzkę lub wykonany z płytek ze spadkiem. Ważne jest też zabezpieczenie podłogi wokół strefy kąpielowej, która powinna być antypoślizgowa nawet jeśli rozleje się nieco wody. Aby brodzik spełniał wymagania powinien być nie mniejszy niż 90x90 cm, a przesłony stanowią zasłonki prysznicowe. - siedzisko w prysznicu może mieć postać wstawianego krzesła lub montowanej do ściany platformy. Zalecana wysokość to między 43 a 48 cm. Element ten powinien posiadać antypoślizgowe powierzchnie oraz ażurowe wykończenie zapewniające swobodny przepływ wody. Ze względu na to że poziom parteru znajduje się powyżej istniejącego terenu to do obydwu lokali prowadzą schody. Aby zapewnić dostęp do jednego z lokali dla osób niepełnosprawnych, zaprojektowano windę schodową przewożącą osoby niepełnosprawne na poziom parteru. W każdym pomieszczeniu zaprojektowano przestrzeń manewrowa 1,5 x 1,5 m. Drzwi o szerokości przejścia w świetle min. 0,9 m. Brak progów. Wykonawca musi uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu po wykonaniu w/w prac. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia wskazuje wymagania minimalne. Wykonawca może zaoferować wyroby o parametrach co najmniej takich jak wskazano w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych opisywanym, z zastrzeżeniem, że gwarantują one realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zapewniają uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalno-użytkowych nie gorszych od założonych. Zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Udowodnienie równoważności leży po stronie wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach