Przetargi.pl
Przebudowa budynków gospodarczych na terenie Osady Łowieckiej w Sługocicach

Nadleśnictwo Smardzewice ogłasza przetarg

 • Adres: 97-213 Smardzewice, ul. Główna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7257310, 12, 13 , fax. 447 257 310
 • Data zamieszczenia: 2021-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Smardzewice
  ul. Główna
  97-213 Smardzewice, woj. łódzkie
  tel. 044 7257310, 12, 13, fax. 447 257 310
  REGON: 59001922900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://smardzewice.lodz.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynków gospodarczych na terenie Osady Łowieckiej w Sługocicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Zamówienie obejmuje między innymi: 1) Przebudowę budynku gospodarczego o nr inw. 108/207: Zakres prac obejmuje: - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych wraz z malowaniem, - wymianę pokrycia dachu oraz orynnowanie, - wymianę części instalacji wodno-kanalizacyjnej, - wymianę części instalacji elektrycznej, - remont opaski wokół budynku, - wykonanie posadzki z płytek ceramicznych. 2) Przebudowę budynku gospodarczego o nr inw. 108/208: Zakres prac obejmuje: - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych wraz z malowaniem, - wymianę pokrycia dachu oraz orynnowania, - wymianę części instalacji wodno-kanalizacyjnej, - wymianę części instalacji elektrycznej, - remont opaski wokół budynku, - wykonanie posadzki z płytek ceramicznych, a w części pomieszczeń z betonu. 3) Przebudowę budynku gospodarczego o nr inw. 108/209: Zakres prac obejmuje: - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych wraz z malowaniem, - wymianę pokrycia dachu oraz orynnowania, - wymianę części instalacji elektrycznej, - remont opaski wokół budynku. 4) Przebudowę budynku gospodarczego o nr inw. 108/214: Zakres prac obejmuje: - wymianę wrót garażowych, - wykonanie ściany wewnętrznej z cegły, - wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych wraz z malowaniem, - wymianę pokrycia dachu oraz orynnowania, - wymurowanie nowych ścian kompostownika, - remont opaski wokół budynku, - wykonanie posadzki z betonu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach