Przetargi.pl
Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Tęczowej w Ostrzeszowie

Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 63500 Ostrzeszów, ul. Kąpielowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (062) 7300895 , fax. (062) 7300082
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
  ul. Kąpielowa 5
  63500 Ostrzeszów, woj. wielkopolskie
  tel. (062) 7300895, fax. (062) 7300082
  REGON: 25083813000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Społka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Tęczowej w Ostrzeszowie
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z zapleczem technicznym. Zakres robót obejmuje budowę dedykowanego do gry w piłkę nożną boiska sportowego o wymiarach 64,0 x 100,0 m z wybiegami 68,0 x 110,0 m o nawierzchni z trawy syntetycznej, montaż bramek o wielkości 7,32 m x 2,44 m z profili aluminiowych, ławki (9 szt), stojaki na rowery (2 szt.) kosze na śmieci (4 szt.), budowę systemowego piłkochwytu z ryglem górnym z siatki tkanej, budowę trzech kontenerów magazynowych na sprzęt sportowy, budowę podjazdu przed kontenerami o pow. 497,90 m2, montaż elementów małej architektury, tj. ławek (9 szt), stojaków na rowery (2 szt.) i koszy na śmieci (4 szt.), wykonanie skoczni do skoku w dal, wykonanie drenażu odwadniającego, wykonanie utwardzenia terenu oraz wykonanie robót elektrycznych .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach