Przetargi.pl
Prowadzenie obsługi serwisowej i konserwacyjnej Programu i modułów zainstalowanych na serwerach ZTM, przeznaczonych do kontroli i windykacji należności z tytułu wystawionych opłat dodatkowych i należności ubocznych za przejazd bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego komunikacją miejska Miasta Poznania

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-770 Poznań, Matejki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8346184 , fax. 61 8346147
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
  Matejki 59
  60-770 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8346184, fax. 61 8346147
  REGON: 30097351000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztm.poznan.pl;bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie obsługi serwisowej i konserwacyjnej Programu i modułów zainstalowanych na serwerach ZTM, przeznaczonych do kontroli i windykacji należności z tytułu wystawionych opłat dodatkowych i należności ubocznych za przejazd bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego komunikacją miejska Miasta Poznania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prowadzenie obsługi serwisowej i konserwacyjnej Programu i modułów zainstalowanych na serwerach ZTM, przeznaczonych do kontroli i windykacji należności z tytułu wystawionych opłat dodatkowych i należności ubocznych za przejazd bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego komunikacją miejska Miasta Poznania”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72210000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach