Przetargi.pl
PROJEKT „ZIELONA KLASA” NA TERENIE Z.S. IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W WĄSOSZU

Urząd Miejski Wąsosza ogłasza przetarg

 • Adres: 56-210 Wąsosz, Plac Wolności
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 065 543-78-50
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski Wąsosza
  Plac Wolności 17
  56-210 Wąsosz, woj. dolnośląskie
  tel. 065 543-78-50
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wasosz.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PROJEKT „ZIELONA KLASA” NA TERENIE Z.S. IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W WĄSOSZU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Projekt obejmuje utworzenie „Zielonej klasy” wraz z wyposażeniem, małą architekturą, altaną, siedziskami dla uczniów oraz miejscem na tablicę dla nauczycieli. Będzie to miejsce do prowadzenia na świeżym powietrzu lekcji, wykładów, pogadanek, pokazów kina plenerowego i innych aktywności. Obiekt zlokalizowany będzie na ogólnodostępnym terenie Zespołu Szkół w Wąsoszu, Część działki o nr ewid. 230, obręb 0001 Wąsosz, powiat górowski, województwo dolnośląskie. Będzie to przestrzeń ok. 350 m2. W jej centralnym punkcie znajdować się będzie tablica, stół i siedziska dla prowadzącego zajęcia, a wokół niego kilka rzędów siedzisk, wykonanych z przymocowanych do kostki betonowej drewnianych pieńków. Za pieńkami zlokalizowane będą tradycyjne ławki drewniane. Obiekt zawiera także przestrzeń skierowaną dla najmłodszych (plac zabaw) wykończony bezpieczną, gumową nawierzchnią. Wykaz wyposażenia: Altanka drewniana o średnicy 5,00m, wysokości min. 2,50m. Dach kryty gontem papowym, kolorowym. Stół drewniany okrągły o średnicy 1,40m – 2 sztuki Stół drewniany okrągły o średnicy 1,00m – 1 sztuka Stół drewniany 1,80 x 0,50 m – 7 sztuk Ławka drewniana bez oparcia o długości 1,80 m – 7 sztuk Kołki drewniane w formie siedziska, mocowane do kostki betonowej – 27 sztuk Elementy zabawowe (1 element zabawowy oraz 2 tablice edukacyjne) – 3 sztuki 1. Element zabawowy – bujak na sprężynie CLOVER Koniczynka: siedzisko z uchwytami dla rąk, wykonane z płyty PE-HD barwionej w masie odpornej na warunki atmosferyczne i odbarwienia w promieniach UV, przytwierdzone na wolnym końcu sprężyny zamocowanej w gruncie. Wymiary urządzenia: wys.: 46 cm, szer.: 110 cm, dł.: 110 cm. 2. Panel edukacyjny kółko – krzyżyk – panel edukacyjny do gry w popularną zabawkę kółko i krzyżyk. Słupy wykonane z grubo ściennej stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo o średnicy 60mm. Panel urządzenia wykonany z płyt HDPE barwionego w pełnej masie, co daje całkowitą odporność na odbarwienia i promieniowanie UV. Wymiary panelu: 12 x 658 x 870 mm. Wymiary całego urządzenia: 680 x 900 x 60 mm. 3. Panel edukacyjny zegar - panel edukacyjny służący do ustawiania i odczytywania położenia wskazówek zegara, zawiera on bowiem tarcze zegara oraz wskazówki. Słupy wykonane z grubo ściennej stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo o średnicy 60mm. Panel urządzenia wykonany z płyt PE- HD barwionego w pełnej masie, co daje całkowitą odporność na odbarwienia i promieniowanie UV. Wymiary panelu: 12 x 658 x 870 mm. Wymiary całego urządzenia: 860 x 900 x 60 mm. Wieża duża – 1 sztuka - wymiary urządzenia: wys.: 2,3 m, szer.: 4,0 m, dl: 4,0 m. Urządzenie zabawowe w które skład wchodzi wieża z daszkiem dwuspadowym, drabinka pozioma, pomost poziomy, ślizg plastikowy montowany na wysokości 1,10 m, trap wejściowy z obudową poboczną. Kolorystyka zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ rys. 2) Pomost – 1 sztuka - pomost drewniany o wymiarach – wys.: 1.2 m, szer.: 1.2 m, dł.: 2.0 m.; Kolorystyka zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ rys. 2. Konik – 1 sztuka - urządzenie kołyszące - siedzisko z uchwytami dla rąk i podparciem dla nóg, przytwierdzone na wolnym końcu sprężyny zamocowanej w gruncie. Sprężyna oraz materiały metalowe ze stali cynkowanej malowanej proszkowo. Elementy wykonane z płyty HDPE barwionej w pełnej masie, co daje całkowitą odporność na odbarwienia i promieniowanie UV. Elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej. Urządzenia zabawowe muszą być zainstalowane na nawierzchni bezpiecznej. Wymiary urządzenia: długość: 92cm, szerokość: 22cm, wysokość: 83cm, wysokość do siedziska: 46cm, wysokość swobodnego upadku: 46 cm. Kosz na śmieci o pojemności 65 litrów, konstrukcja kosza wykonana ze stali, cynkowanej i malowanej proszkowo, kolorowe - 2 sztuki. Tablica informacyjna z wydrukiem regulaminu placu zabaw na folii odpornej na UV, naklejona na ocynkowaną blachę stalową. Tablica powinna zawierać informację o telefonach alarmowych oraz regulamin korzystania z placu zabaw, natomiast bez ograniczenia wiekowego. Część graficzna powinna zawierać wydrukowane dane administratora obiektu oraz znak budżetu partycypacyjnego. Elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo. Drewno impregnowane i pomalowane. Zestawienie roślin do nasadzenia: Rośliny płożące typu irga lub jałowiec płożący – 10 sztuk Bluszcz pospolity lub rośliny pnące – 16 sztuk Rośliny typu wilczomlecz, tawuła japońska lub lawenda – 13 sztuk Trawy ozdobne, różne odmiany – 40 sztuk Klon zwyczajny – 3 sztuki Laurowiśnie – 6 sztuk Jałowiec „szmaragd” lub inny kolumnowy – 3 sztuki Berberys lub Krzewuszka lub Pęcherznica kalinolistna – 2 sztuki Kosodrzewina – 1 sztuka Kalina koralowa lub drzewko szczepione na pniu – 2 sztuki Założenie trawnika – 50,00 m2 Kora sosnowa, 4 cm – 40,00 m2 Geowłóknina czarna – 80,00 m2 Zestawienie nawierzchni: Kostka brukowa, płukana, kolor piaskowy - 50,00 m2 (53x91x73, 63x91x83, 73x91x93, 83x91x103, 93x91x113 mm) Kostka brukowa, kolor melanż szary - 90,00 m2 (104x139,121,5x139,139x139,156,5x139,174x139,191,5x139,209x139 mm) Kostka brukowa z fazą czerwony - 76,00 m2 (88x118,118x118, 178x118mm) Murek z elementów betonowych, obijanych, kolor piaskowy 20 cm szeroki, różnej wysokości, tworzący „gazony” do roślin (200x170x80mm)- 78,00 m2 Mata gumowa pod plac zabaw Mata gumowa czerwona - 28,00 m2 (500x500x40) Mata gumowa niebieska – 30,00 m2 (500x500x40) Mata gumowa zielona – 38,0 m2 (500x500x40) Obrzeże Eko-bord – 110,00 mb Obrzeże betonowe, chodnikowe, szare – 16,00 m Żwir płukany grubości 4 cm – 38,00 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia, dokumenty oraz pełnomocnictwa składane wraz z ofertą: - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SIWZ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. - Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 6 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach