Przetargi.pl
Program Duża Rodzina i Program Senior w Parku Wodnym Redzikowo. (IN-HOUSE) ZP.271.41.2020

Wójt Gminy Słupsk ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Sportowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-59 842 84 60, 842 92 54 , fax. 598 429 254
 • Data zamieszczenia: 2021-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Słupsk
  ul. Sportowa 34
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 0-59 842 84 60, 842 92 54, fax. 598 429 254
  REGON: 55137800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaslupsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Program Duża Rodzina i Program Senior w Parku Wodnym Redzikowo. (IN-HOUSE) ZP.271.41.2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Program Duża Rodzina w Parku Wodnym Redzikowo: W ramach realizowanego programu, każda rodzina, której wydano Karty Dużej Rodziny Gminy Słupsk będzie mogła bezpłatnie otrzymać karnet na basen do Parku Wodnego Redzikowo. Karnety będą doładowane kwotą, umożliwiającą wejście wszystkich członków rodziny na basen raz w miesiącu w ciągu 12 miesięcy. Osoby, które zechcą korzystać z basenu częściej, będą mogły karnet doładować kolejnymi kwotami, które umożliwią im korzystanie z basenu. Karnety wydane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk będą posiadały dedykowaną programowi grafikę na plastikowych kartach (karnetach). Karnety będą wydawane osobom zainteresowanym przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który dysponuje danymi o rodzinach posiadających Kartę Dużej Rodziny Gminy Słupsk i może w łatwiejszy sposób dotrzeć do nich z informacją o realizowanym programie (np. za pośrednictwem pracowników socjalnych). Program Senior w Parku Wodnym Redzikowo: W ramach realizowanego programu, każdy posiadacz Gminnej Karty Seniora będzie mógł bezpłatnie otrzymać karnet na basen do Parku Wodnego Redzikowo. Karnety będą doładowane kwotą, umożliwiającą wejście na basen raz w miesiącu w ciągu 12 miesięcy . Osoby, które zechcą korzystać z basenu częściej, będą mogły karnet doładować kolejnymi kwotami, które umożliwią im korzystanie z basenu. Karnety wydane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk będą posiadały dedykowaną programowi grafikę na plastikowych kartach (karnetach). Karnety będą wydawane osobom zainteresowanym przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który w swoich działaniach statutowych ma opiekę nad seniorami z terenu gminy Słupsk, więc też dysponuje informacjami o ilości osób kwalifikujących się do programu i może w łatwiejszy sposób dotrzeć do nich z informacją o realizowanym programie (np. za pośrednictwem pracowników socjalnych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92610000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną