Przetargi.pl
Prace z zakresu ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Złotoryja, leśnictwa Wojcieszów Dolny, Lubiechowa, Wojcieszów Górny, Podgórki, w roku 2021

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złotoryja ogłasza przetarg

 • Adres: 59-500 Złotoryja, ul. Staszica
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8788307(308)
 • Data zamieszczenia: 2021-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złotoryja
  ul. Staszica 18
  59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8788307(308)
  REGON: 93102414900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlotoryja.wroclaw.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – PGL LP, Nadleśnictwo Złotoryja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace z zakresu ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Złotoryja, leśnictwa Wojcieszów Dolny, Lubiechowa, Wojcieszów Górny, Podgórki, w roku 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi z zakresu gospodarki leśnej polegające na wykonaniu zamówienia pn. ,,Prace z zakresu ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Złotoryja,leśnictwa Wojcieszów Dolny, Lubiechowa, Wojcieszów Górny, Podgórki, w roku 2021.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach