Przetargi.pl
Prace remontowo budowlane dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22

Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Gościcinie ogłasza przetarg

 • Adres: 84-241 Gościcino, ul. Wejherowska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 672 81 23 , fax. 058 738 66 31
 • Data zamieszczenia: 2021-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Gościcinie
  ul. Wejherowska 22
  84-241 Gościcino, woj. pomorskie
  tel. 058 672 81 23, fax. 058 738 66 31
  REGON: 19040338300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://spgoscicino.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SZKOŁA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace remontowo budowlane dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prace remontowo budowlane dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22 zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. prace remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń w zakresie robót a) murowych i tynkarskich b) posadzkowych c) malarskich d) instalacji elektrycznej e) demontażu osłon ściennych i montażu osłon ściennych z PCV 2. remont nawierzchni na terenie działki szkolnej 3. roboty w zakresie zieleni – pielęgnacja i bieżąca konserwacja
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach