Przetargi.pl
Prace konserwatorsko - restauratorskie organów z byłego kościoła w Borowiu

Urząd Gminy Borowie ogłasza przetarg

 • Adres: 08-412 Borowie, Sasimowskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 256 859 070 , fax. 256 859 072
 • Data zamieszczenia: 2021-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Borowie
  Sasimowskiego 2
  08-412 Borowie, woj. mazowieckie
  tel. 256 859 070, fax. 256 859 072
  REGON: 53346900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.borowie.4bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace konserwatorsko - restauratorskie organów z byłego kościoła w Borowiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Prace wstępne: 1. Demontaż podzespołów instrumentu, 2. Demontaż miecha i kanału wiatrowego oraz obecnego urządzenia do kalikowania, 3. Wstępne oczyszczenie wszystkich elementów z zabrudzeń, 4. Dezynfekcja i dezynsekcja elementów drewnianych, 5. Badania konserwatorskie, uzupełnienie programu prac II. Prace konserwatorskie przy systemie powietrznym: 1. Rekonstrukcja miecha zgodnie z epoką powstania organów, 2. Likwidacja ubytków drewnianych, uszczelnienie kanałów powietrznych, oklejenie papierem organowym, 3. zakup i montaż dmuchawy, wykonanie zaworu żaluzjowego, III. Prace konserwatorskie przy konstrukcji nośnej organów: 1. Oczyszczenie, wzmocnienie i konieczne naprawy konstrukcji nośnej w obudowie organów IV. Prace konserwatorskie przy wiatrownicy: 1. Oczyszczenie, uszczelnienie, 2. Oklejenie wentyli nową skórą i wymiana sprężyn 49 szt. 3. Naprawa mechanizmu rejestrowego (oklejenie korytek szlajf), remont kloców, uszczelnienie, regulacja sprężyn – powierzchnie styczne – skóra - filc, 4. Regulacje V. Prace konserwatorskie przy stole gry: 1. Oczyszczenie i konserwacja obudowy klawiatury 2. Oczyszczenie i zabezpieczenie manubriów rejestrowych, 3. Rekonstrukcja tabliczek rejestrowych na porcelanie 8 szt. 4. Oczyszczenie klawiatury manuałowej, usunięcie luzów bocznych, wymiana filcowych odbojników i podkładek, rekonstrukcja okładzin klawiszów diatonicznych, naprawa i uzupełnienie klawiszów chromatycznych. VI. Prace konserwatorskie przy trakturze gry i rejestrów: 1. Sprawdzani sprawności kątowników, abstraktów i ramy wałków skrętnych, konserwacja z rekonstrukcją elementów uszkodzonych, 2. Regulacja traktury. VII. Prace konserwatorskie przy aparacie brzmienia: 1. Piszczałki drewniane- (oczyszczenie, impregnacja, rekonstrukcja całkowita lub częściowa, korekta długości piszczałek otwartych, naprawa dostroików, wymiana oskórowania szpuntów piszczałek krytych, konserwacja), 2. Piszczałki metalowe-(oczyszczenie, naprawa zniszczonych korpusów, kernów i nóg, naprawa i korekta końcówek korpusów i dostroików, polerowanie piszczałek prospektowych, rekonstrukcja piszczałek głosu Mixtura na podstawie zachowanych piszczałek z zachowaniem stopażu i menzur. VIII. Montaż całości w obudowie, regulacje, korekty stroju. IX. Dokumentacja konserwatorska: 1. Dokumentacja fotograficzna prac konserwatorskich i powykonawczych 2. Dokumentacja opisowa. X. Szafa organowa: 1. Przewiezienie zdemontowanych obiektów do pracowni konserwatorskiej, 2. Oczyszczenie z powierzchniowych zabrudzeń, 3. Ustalenie stratygrafii warstw malarskich i warstw złoconych, 4. Dezynsekcja obiektów, 5. Impregnacja partii osłabionych żerowaniem larw drzewojadów. 6. Usunięcie wtórnych warstw malarskich po empirycznym dobraniu optymalnej metody, do warstwy najstarszej, 7. Usunięcie wtórnych złoceń, 8. Oczyszczenie i odtłuszczenie pierwotnych złoceń, 9.Uzupełnienie ubytków drewna, 10. Podklejenie łuszczących się partii gruntów, 11.Uzupełnienie ubytków gruntów, 12. Opracowanie powierzchni uzupełnienie tak aby pasowała do oryginału, 13. Uzupełnienie partii złoconych w miejscach dobrze zachowanych odpowiednio dobranym metalem. Pod punktowanie małych ubytków złotem mineralnym z żelatyną. Partie bardzo zniszczone należy przezłocić na nowo odpowiednio dobranym metalem w technice zbliżonej do oryginalnej, 14. Partie polichromowane zaizolować, 15. Partie polichromowane należy scalić kolorystycznie odpowiednio dobraną farbą,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach