Przetargi.pl
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wądroże Wielkie

Gmina Wądroże Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 59-430 Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wądroże Wielkie
  Wądroże Wielkie
  59-430 Wądroże Wielkie, woj. dolnośląskie
  REGON: 390647430
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wądroże Wielkie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1. Przebudowa z (termo-) modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Mierczycach (projekt nr 1)Część nr 2. Przebudowa z (termo-) modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Skale (projekt nr 3)Część nr 3. Przebudowa z (termo-) modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Budziszowie Wielkim (projekt nr 4)Część nr 4. Przebudowa z (termo-) modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim (projekt nr 13)Część nr 5. Przebudowa z (termo-) modernizacją budynku szatni sportowej w Granowicach (projekt nr 16)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach