Przetargi.pl
Podniesienie jakości usług społeczno - kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną

Gmina Nakło nad Notecią ogłasza przetarg

 • Adres: 89-100 Nakło nad Notecią, Ks. P. Skargi 7
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nakło nad Notecią
  Ks. P. Skargi 7
  89-100 Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 092350895
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Podniesienie jakości usług społeczno - kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zlokalizowanej na działce nr 2107/2 (nr działki przed podziałem 2107) położonej w Nakle nad Notecią przy ulicy Mickiewicza w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną”. Projektowany budynek biblioteki to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, przykryty dachem płaskim o pokryciu papowym. Konstrukcja dachu – wiązary drewniane, podciągi, wieńce i słupy żelbetowe, ściany nadziemia murowane z gazobetonu lub z bloczków wapienno- piaskowych gr 24 cm, ściany zewnętrzne ocieplone styropianem. Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych gr. 24 cm, ławy i stopy fundamentowe żelbetowe.Budynek biblioteki wyposażony będzie w instalację wody zimnej i ciepłej z sieci wodociągowej, instalację kanalizacyjną odprowadzoną do sieci kanalizacyjnej, instalację centralnego ogrzewania zasilaną poprzez węzeł z sieci ciepłowniczej, w wentylację mechaniczną i klimatyzację, instalację hydrantową, instalację elektryczną, ewakuacyjną, alarmową, instalację teletechniczną oraz instalację odgromową.Podstawowe wskaźniki liczbowe projektowanego budynku biblioteki:Powierzchnia zabudowy – 901,9 m2,Powierzchnia całkowita – 818,93 m2,Powierzchnia użytkowa – 782,18 m2,Kubatura – 4563,61 m3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach