Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zlokalizowanym przy ul. Kruczej 5/11 w Warszawie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Kruczej Warszawa, mazowieckie”.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (22)6956015 , fax. (22)6956019
 • Data zamieszczenia: 2021-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22)6956015, fax. (22)6956019
  REGON: 01327262000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zlokalizowanym przy ul. Kruczej 5/11 w Warszawie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Kruczej Warszawa, mazowieckie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zlokalizowanym przy ul. Kruczej 5/11 w Warszawie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Kruczej Warszawa, mazowieckie”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach