Przetargi.pl
"Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami prowadzonymi przez Gminę Somonino w latach 2020-2022"

Gmina Somonino ogłasza przetarg

 • Adres: 83-314 Somonino, Ceynowy
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (58)743-23-36 , fax. 586 841 144
 • Data zamieszczenia: 2022-04-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Somonino
  Ceynowy 21
  83-314 Somonino, woj. pomorskie
  tel. (58)743-23-36, fax. 586 841 144
  REGON: 54507600000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami prowadzonymi przez Gminę Somonino w latach 2020-2022"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: Część 1 – Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót konstrukcyjno – budowlanych. Część 2 – Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych. Część 3 - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót sanitarnych. Część 4 – Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych i elektroenergetycznych. Część 5 - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót telekomunikacyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach