Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie dróg powiatowych

Powiat Rycki ogłasza przetarg

 • Adres: 08-500 Ryki, ul. Wyczółkowskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8657450, 8657472 , fax. 818 651 966
 • Data zamieszczenia: 2021-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Rycki
  ul. Wyczółkowskiego
  08-500 Ryki, woj. lubelskie
  tel. 081 8657450, 8657472, fax. 818 651 966
  REGON: 43101944800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spryki.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie dróg powiatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie dróg powiatowych. Zamówienie zostało podzielone na części: 1). Część 1 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1438L od km 1+535 do km 8+670 oraz drogi powiatowej nr 1440L od km 2+941 do km 4+372 w ramach zadania pn. „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk – II etap”. 2) Część nr 2 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422 L od km 1+850 do km 5+312,5 w miejscowości Czernic”. 3) część nr 3 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423L od km 5+350,00 do km 8+616,21 w miejscowościach Nowodwór, Rycza, Zielony Kąt”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach