Przetargi.pl
Organizacja wyjazdu śródrocznego tzw. Zielonej Szkoły dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworznie.

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworznie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-603 Jaworzno, ul. Aleksandra Puszkina 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6155234 , fax. 032 6155234
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworznie
  ul. Aleksandra Puszkina 5 5
  43-603 Jaworzno, woj. śląskie
  tel. 032 6155234, fax. 032 6155234
  REGON: 00072920900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp5.jaworzno.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja wyjazdu śródrocznego tzw. Zielonej Szkoły dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworznie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu śródrocznego dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworznie dla 55 uczestników, 6 opiekunów i kierownika grupy pod nazwą zielona szkoła: - przewidywalny termin pobytu - początek maja 2013 r, wyjazd po 3 maja 2013 r. - miejscowość nadmorska w woj. pomorskim w bliskiej odległości od Trójmiasta i Helu, - obiekt położony nie dalej niż 300 m od morza, - rozległy teren ośrodka, - obiekt ogrodzony, - zakwaterowanie całej grupy w jednym budynku i na jednym poziomie, - budynek murowany i ogrzewany, - wejście do pokoi z korytarza wewnętrznego, - pokoje 2, 3, 4 osobowe / bez łóżek piętrowych / z pełnym węzłem sanitarnym i balkonami, wyżywienie 4 razy dziennie /3 posiłki główne i podwieczorek/- obiekt wyposażony w salę TV, salę dyskotekową oraz sale do prowadzenia zajęć dydaktycznych, - kryty basen na terenie ośrodka, - codzienne zajęcia prowadzone przez animatorów, - ośrodek posiadający: boiska do gier zespołowych, plac zabaw, miejsce na ognisko, - zapewnienie programu rekreacyjno - sportowego: a. dwie wycieczki autokarowe / w tym Trójmiasto i Hel /, b. rejs statkiem po morzu, c. mile widziane upominki dla uczestników. - zapewnienie całodobowej opieki medycznej: pielęgniarka na miejscu 24 h, lekarz na wezwanie, - zapewnienie leków podstawowych: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, opatrunkowe, - zapewnienie bezpłatnych miejsc dla opieki: 6 os + kierownik bez grupy, - suchy prowiant na drogę powrotną, - zapewnienie transportu w obie strony autokarem klasy lux: klimatyzacja, wc, barek, video, obsługa min. dwóch kierowców, opieka pilota podczas podróży autokarem, rezydent biura w miejscowości zakwaterowania zielonej szkoły.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 552400004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp5.jaworzno.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach