Przetargi.pl
Organizacja dowozu uczniów do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Brojce

Gmina Brojce ogłasza przetarg

 • Adres: 72-304 Brojce, ul. Długa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 861 194 , fax. 913 861 186
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brojce
  ul. Długa 48
  72-304 Brojce, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 861 194, fax. 913 861 186
  REGON: 81168439600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ug.brojce.ibip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja dowozu uczniów do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Brojce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi przewozowe, polegające na przywozie i odwozie uczniów z placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Brojce, w dniach nauki szkolnej, zgodnie z rozkładem linii oraz wykazem sprzedanych biletów miesięcznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach