Przetargi.pl
Organizacja 7 dniowego pobytu wypoczynkowego na Teneryfie w terminie od 21.01.2013 do 02.02.2013r. dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, ul. Polna 40A
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-86 2162038 , fax. 0-86 2166232
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży
  ul. Polna 40A 40A
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 0-86 2162038, fax. 0-86 2166232
  REGON: 45010803900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja 7 dniowego pobytu wypoczynkowego na Teneryfie w terminie od 21.01.2013 do 02.02.2013r. dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS szkoły
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organiazacja wycieczki,która powinna zawierać kompletną cenę za: 1) Przelot na trasie Warszawa - Teneryfa -Warszawa samolotem czarterowym, w tym opłaty lotniskowe. 2) Transfery lotnisko - hotel - lotnisko. 3) Ubezpieczenie KL, NW, Bagaż. 4) Pobyt w 3* hotelu na Teneryfie z własnym basenem kąpielowym, w pokojach dwuosobowych z opcją wyżywienia All Inclusive. 5) Hotel powinien mieć plażę w odległości do 600 metrów od hotelu. 6) Pokoje hotelowe winny być wyposażone w łazienkę z wanną lub prysznicem, TVSAT, z możliwością wynajęcia sejfu. 7) Hotel powinien zapewnić bezpłatne leżaki przy basenie. 8) Zapewnioną obsługę rezydenta. 9) Możliwość skorzystania podczas pobytu, za dodatkową opłatą, z wycieczek fakultatywnych. 10) W pobliżu hotelu powinny znajdować się restauracje i sklepy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 635110004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: sp5.biplomza.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach