Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w ulicy Tysiąclecia na odcinku od ulicy Płockiej do ulicy Niechodzkiej w Ciechanowie

Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów ogłasza przetarg

 • Adres: 06400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 749 200 , fax. 23 672 29 63
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów
  Plac Jana Pawła II 6
  06400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 236 749 200, fax. 23 672 29 63
  REGON: 13037782400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w ulicy Tysiąclecia na odcinku od ulicy Płockiej do ulicy Niechodzkiej w Ciechanowie
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w ulicy Tysiąclecia na odcinku od ulicy Płockiej do ulicy Niechodzkiej” – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ulicy Tysiąclecia”. Zakres zamówienia obejmuje: - opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie koniecznym do wykonania robót budowlanych oraz uzyskanie braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych; - wykonanie robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU) pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w ulicy Tysiąclecia na odcinku od ulicy Płockiej do ulicy Niechodzkiej” stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach