Przetargi.pl
Nabycie autorskich praw majątkowych do filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem "Opowieść Szewacha Weissa"

Narodowe Centrum Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 01231 Warszawa, ul. Płocka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 222 100 100 , fax. 222 100 101
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowe Centrum Kultury
  ul. Płocka 13
  01231 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 222 100 100, fax. 222 100 101
  REGON: 14046841800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nabycie autorskich praw majątkowych do filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem "Opowieść Szewacha Weissa"
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nabycie autorskich praw majątkowych do filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem "Opowieść Szewacha Weissa", zgodnie z umową koprodukcyjną z dnia 12.07.2017 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32354500-4

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach