Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty branży instalacyjnej (gazowej) w budynkach zarządzanych przez Spółkę „ADM”

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 85011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 481 600 , fax. 523 481 607
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
  ul. Śniadeckich 1
  85011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 481 600, fax. 523 481 607
  REGON: 9045850700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty branży instalacyjnej (gazowej) w budynkach zarządzanych przez Spółkę „ADM”
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostało podzielone na 5 zadań (części) : * Zadanie nr 1: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zwanej dalej „dokumentacją” na wyposażenie dwóch lokali użytkowych w budynku przy ul. Wełniany Rynek 12 w Bydgoszczy w instalację gazową, instalację centralnego ogrzewania gazowego wraz z kotłem jednofunkcyjnym oraz dostosowaniem przewodów wentylacyjnych i spalinowych, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z załączonej opinii kominiarskiej. UWAGA: zakres zamówienia nie obejmuje uzyskania przez Wykonawcę decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, którą Zamawiający uzyska samodzielnie i we własnym zakresie. * Zadanie nr 2: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zwanej dalej „dokumentacją” na wyposażenie gminnych lokali mieszkalnych nr 1,2,2A,3 w budynku przy ul. Karpacka 47 w Bydgoszczy w instalację gazową, instalację centralnego ogrzewania gazowego i ciepłej wody użytkowej wraz z kotłem gazowym 2-funkcyjnym oraz dostosowaniem przewodów wentylacyjnych i spalinowych, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z załączonej opinii kominiarskiej. UWAGA: zakres zamówienia nie obejmuje uzyskania przez Wykonawcę decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, którą Zamawiający uzyska samodzielnie i we własnym zakresie. * Zadanie nr 3: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zwanej dalej „dokumentacją” na wyposażenie gminnego lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Świętej Trójcy 14 w Bydgoszczy w instalację gazową, instalację centralnego ogrzewania gazowego i ciepłej wody użytkowej wraz z kotłem gazowym 2-funkcyjnym oraz dostosowaniem przewodów wentylacyjnych i spalinowych, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z załączonej opinii kominiarskiej. UWAGA: zakres zamówienia nie obejmuje uzyskania przez Wykonawcę decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, którą Zamawiający uzyska samodzielnie i we własnym zakresie. * Zadanie nr 4: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zwanej dalej „dokumentacją” na wyposażenie gminnego lokalu mieszkalnego nr 1,3,4,5 w budynku przy ul. Tucholska 4 w Bydgoszczy w instalację gazową, instalację centralnego ogrzewania gazowego i ciepłej wody użytkowej wraz z kotłem gazowym 2-funkcyjnym oraz dostosowaniem przewodów wentylacyjnych i spalinowych, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z załączonej opinii kominiarskiej. UWAGA: zakres zamówienia nie obejmuje uzyskania przez Wykonawcę decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, którą Zamawiający uzyska samodzielnie i we własnym zakresie. * Zadanie nr 5: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zwanej dalej „dokumentacją” na wyposażenie gminnego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Na Wzgórzu 11 w Bydgoszczy w instalację gazową, instalację centralnego ogrzewania gazowego i ciepłej wody użytkowej wraz z kotłem gazowym 2-funkcyjnym oraz dostosowaniem przewodów wentylacyjnych i spalinowych, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z załączonej opinii kominiarskiej. UWAGA: zakres zamówienia nie obejmuje uzyskania przez Wykonawcę decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, którą Zamawiający uzyska samodzielnie i we własnym zakresie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach