Przetargi.pl
Odtworzenie historycznej werandy dworskiej w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej w ramach Mikroprojektu „In partibus artem – szlacheckie wymiary sztuki na polsko-słowackim pograniczu/In partibus artem – šľachtické aspekty umenia v poľsko-slovenskom pohraničí”

Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 34-600 Limanowa, Józefa Marka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 183372042 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej
  Józefa Marka 13
  34-600 Limanowa, woj. małopolskie
  tel. 183372042, fax. -
  REGON: 001275549
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.limanowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odtworzenie historycznej werandy dworskiej w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej w ramach Mikroprojektu „In partibus artem – szlacheckie wymiary sztuki na polsko-słowackim pograniczu/In partibus artem – šľachtické aspekty umenia v poľsko-slovenskom pohraničí”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prace przy odtworzeniu historycznej werandy będą polegały na rekonstrukcji tego dawnego elementu architektonicznego o pow. 49,56 m2, przylegającego do wschodniej ściany dworu Marsów. W tym celu zostaną m.in. wykonane prace ziemne, izolacyjne, betonowe fundamenty. Konstrukcja werandy zostanie oparta na drewnianych słupach osadzanych w podłożu betonowym. Poszycie dachu powstanie z płyt OSB, zostaną wykonane ołacenia i pokrycie membraną dachową natomiast pokrycie dachu będzie stanowić dachówka marsylska ceramiczna o historycznej formie (50,09 m2). Konstrukcja zostanie wykonana z drewna klejonego, a ścianki drewniane zostaną obite jednostronnie płytami OSB. Ponadto weranda zostanie wyposażona w stolarkę drzwiową i okienną szkloną fabrycznie. Posadzka wewnątrz werandy zostanie wykonana z płyt kamiennych – ciętych z piaskowca popielatego – o formacie płyt 40x100 cm (49,56 m2) wraz z cokołami. Wszystkie prace muszą zostać wykonane zgodnie z projektem budowalnym i pozwoleniem konserwatora zabytków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach