Przetargi.pl
Odnowienie powłok malarskich w budynku nr 8 i nr 51 w kompleksie wojskowym K-3345 w Kielcach.

33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie ogłasza przetarg

 • Adres: 39-460 Nowa Dęba, Anieli Krzywoń
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 261 162 504, , fax. 261 162 506
 • Data zamieszczenia: 2019-08-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie
  Anieli Krzywoń 1
  39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie
  tel. 261 162 504, , fax. 261 162 506
  REGON: 18069282800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://33wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odnowienie powłok malarskich w budynku nr 8 i nr 51 w kompleksie wojskowym K-3345 w Kielcach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi odnowienie powłok malarskich budynku nr 8 oraz budynku nr 51 w kompleksie wojskowym K-3345 w Kielcach. 2. Zakres przewidzianych robót remontowych i naprawczych przewiduje przede wszystkim: a) Odnowienie pomieszczeń w piwnicy wraz z klatką schodową w budynku nr 51 WBE (Wojskowe Biuro Emerytalne): - malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków; - wykucie z muru kratek wentylacyjnych, obsadzenie nowych kratek; - malowanie farbą olejną elementów metalowych. b) Odnowienie pomieszczenia w budynku nr 8: - naprawa verticali, - gruntowanie podłuży- powierzchnie poziome i pionowe, - malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach