Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z dzierżawą kontenerów z Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o. o.

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 94-303 Łódź, Ul. Konstantynowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 639 11 88 , fax. 42 639 11 81
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o.
  Ul. Konstantynowska 8
  94-303 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 639 11 88, fax. 42 639 11 81
  REGON: 36408842900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zoo.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Forma prawna: Sp. z o.o. Forma własności: własność samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z dzierżawą kontenerów z Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z dzierżawą kontenerów z Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o. o.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach