Przetargi.pl
Ochrona i dozór mienia w kompleksie budynków należących do Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy przy ul. Nowy Świat 19/ Korczaka 15/ Hutników 21 w Legnicy (Scena na Nowym Świecie)

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, Rynek 39
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy
  Rynek 39
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  REGON: 390006486
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona i dozór mienia w kompleksie budynków należących do Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy przy ul. Nowy Świat 19/ Korczaka 15/ Hutników 21 w Legnicy (Scena na Nowym Świecie)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony i dozoru mienia na Scenie na Nowym Świecie w formie stałejusługi bezpośredniej ochrony fizycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach