Przetargi.pl
Ochraniacze na buty oraz kombinezony ochronne.

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-228 Olsztyn, Aleja Wojska Polskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6785353, 6785300 , fax. 896 785 300
 • Data zamieszczenia: 2021-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
  Aleja Wojska Polskiego 35
  10-228 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6785353, 6785300, fax. 896 785 300
  REGON: 29548400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzlp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochraniacze na buty oraz kombinezony ochronne.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  150 szt. kombinezonów ochronnych oraz 63 pary ochraniaczy laminowanych na obuwie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35113410-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach