Przetargi.pl
Obsługa tężni w Parku im. hr. Skarbków oraz fontanny na pl. Wolności w Grodzisku Mazowieckim

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI ogłasza przetarg

 • Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 12A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (22) 755 55 34 wew. 250
 • Data zamieszczenia: 2022-12-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
  ul. T. Kościuszki 12A
  05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. (22) 755 55 34 wew. 250
  REGON: 013269137
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.grodzisk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa tężni w Parku im. hr. Skarbków oraz fontanny na pl. Wolności w Grodzisku Mazowieckim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA1. ZAKRES PRAC PRZYGOTOWANY W OPARCIU O: „Warunki użytkowania, konserwacji i gwarancji dotyczące inwestycji: „Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Parku Skarbków w mieście Grodzisk Mazowiecki na dz. Nr ew. 35/2 w obrębie 25”:Podczas obsługi tężni solankowej należy:1.1. Przestrzegać przepisów dotyczących zasad BHP1.2. Stosować zalecenia zawarte w „Warunkach użytkowania, konserwacji i gwarancji inwestycji”2. ZAKRES CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z EKSPLOATACJĄ I KONSERWACJĄ FONTANNY NA PLACU WOLNOŚCI W GRODZISKU MAZOWIECKIMZAKRES PRAC PRZYGOTOWANY W OPARCIU O: Projekt wykonawczy technologii wodnych fontann na Placu Wolności w mieście Grodzisk Mazowiecki ‘Instrukcji obsługi fontanny owalnej” – dokumentacja powykonawcza.Podczas obsługi fontanny należy:1.1. Przestrzegać przepisów dotyczących zasad BHP1.2. Stosować zalecenia zawarte w instrukcji obsługi1.3. Stosować zalecenia instrukcji obsługi producentów poszczególnych urządzeńSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zamówienia i załącznik nr 2 do zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach