Przetargi.pl
„NAJEM URZĄDZENIA FILTRUJĄCEGO UTRZYMUJĄCEGO CZYSTOŚĆ POWIETRZA W PRACOWNI CYTOSTATYCZNEJ Z OPCJĄ WYKUPU NA POTRZEBY 1 WSZKZP W LUBLINIE FILIA W EŁKU”.

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 20-049 Lublin, Al.Racławickie 23
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48 876219936
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
  Al.Racławickie 23
  20-049 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48 876219936
  REGON: 431022232
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „NAJEM URZĄDZENIA FILTRUJĄCEGO UTRZYMUJĄCEGO CZYSTOŚĆ POWIETRZA W PRACOWNI CYTOSTATYCZNEJ Z OPCJĄ WYKUPU NA POTRZEBY 1 WSZKZP W LUBLINIE FILIA W EŁKU”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szpital posiada pracownię cytostatyczną wyposażoną w system oczyszczania powietrza QleanSpace. W skład wyposażenia pracowni wchodzi loża laminarna stanowiąca własność szpitala. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje najem systemu QleanSpace wraz z pełną obsługą serwisową pracowni cytostatycznej i klimatyzacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42514300-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną