Przetargi.pl
Monitoring i konserwacja systemu zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu oraz Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu, Muszynie i Limanowej

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56A
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 4141000 , fax. 18 4141006
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu
  ul. Jagiellońska 56A 56A
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 4141000, fax. 18 4141006
  REGON: 00056958500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowy-sacz.po.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Monitoring i konserwacja systemu zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu oraz Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu, Muszynie i Limanowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia będzie świadczony w układzie zadaniowym: -Zadanie nr 1: Monitoring i konserwacja systemu zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Nowym Sączu 1.Usługa monitorowania systemów alarmowych wraz z interwencją własnych grup w obiekcie: -Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56 a; -Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56a - kancelaria tajna; -Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu przy ul. Paderewskiego 26; obejmuje: -prowadzenie całodobowego monitorowania systemów alarmowych -monitorowanie sygnałów alarmowych z wykorzystaniem dwóch torów transmisyjnych (radiowo i telefonicznie) -monitorowanie sygnałów alarmowych ppoż. z obiektu Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu i Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu do PSP w Nowym Sączu -prowadzenie nasłuchu i rejestracji sygnałów alarmowych SSWiN i p. poż. emitowanych z obiektu prokuratury -niezwłoczne podjęcie odpowiednich działań ( nie później niż 7minut w ciągu dnia i 5 minut w godzinach nocnych od otrzymania sygnału alarmowego) przez grupę interwencyjną w przypadku odebrania sygnału alarmowego włamania i napadu z obiektu prokuratury -powiadomienie osób upoważnionych przez Zamawiającego -udostępnienie Zamawiającemu wyciągu z odpowiednich rejestrów włącznie z wskazaniem czasu reakcji grupy interwencyjnej po otrzymaniu sygnału alarmowego -archiwizowanie wyciągów z odpowiednich rejestrów dotyczących realizacji niniejszej umowy przez okres co najmniej 6 miesięcy 2.Usługa konserwacji i serwisu systemów SSWiN i ppoż. obejmuje: -wykonywanie konserwacji systemów SSWiN i p. poż. z częstotliwością raz na kwartał (pierwsza konserwacja grudzień 2011, marzec 2012 r., czerwiec, wrzesień, grudzień, marzec 2013 r., czerwiec, wrzesień) -wykonywanie konserwacji systemu CCTV z częstotliwością raz na 6 m-cy (pierwsza marzec 2012 r. wrzesień, marzec 2013, wrzesień) przez pracownika Wykonawcy z licencją pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia -do zakresu konserwacji należy w szczególności: -sprawdzenie transmisji wizji; -sprawdzenie toru zasilającego kamery; -sprawdzenie i regulacja kamer; -sprawdzenie poprawności działania urządzeń systemu CCTV -sprawdzenie poprawności działania sytemu CCTV -sprawdzenie linii dozorowych urządzeń alarmowych -sprawdzenie linii zasilających -sprawdzenie poprawności współpracy systemu z elementami monitorowania -sprawdzenie urządzeń alarmowych -sprawdzenie połączeń kablowych -sprawdzenie i czyszczenie czujek -sprawdzenie prawidłowości działania SSWiN i ppoż. -sprawdzenie urządzeń kontroli dostępu -sprawdzenie prawidłowości działania kontroli dostępu -sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego, systemu telewizji przemysłowej i systemu kontroli dostępu -sprawdzenie funkcjonowania urządzeń transmisji alarmu -sprawdzenie akumulatorów -sprawdzenie stanu izolacji przewodów oraz przeglądów puszek połączeniowych -sprawdzenie stanu połączeń giętkich -sprawdzenie układów przeciwsabotażowych poszczególnych urządzeń -sprawdzenie sprawności działania całego systemu poprzez wywołanie próbnego alarmu -sprawdzenie szczelności czujek ppoż. -wymianie akumulatorów i baterii w czasookresach zapewniających sprawne działanie systemu -prowadzenie książki z przeprowadzonych konserwacji, każdorazowe wykonanie usługi podpisane przez upoważnionego pracownika Prokuratury -podjęcie przez Wykonawcę działań naprawy usterki w ciągu 4 godzin od momentu jej zgłoszenia. -w przypadku konieczności dokonania istotnych napraw Wykonawca przedłoży kalkulację kosztów w celu uzyskania akceptacji. Po wyrażeniu zgody Zamawiający wystawi Wykonawcy odrębne zlecenie. 3.Charakterystyka systemu SSWiN w obiektach Zamawiającego: -centrale producenta firmy SATEL, w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu znajduje się do 90 linii, w kancelarii tajnej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu do 10 linii, w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu do 30 linii; 4.Charakterystyka systemu ppoż. w obiektach Zamawiającego : -W Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu znajduje się centrala firmy SHRECK - do 200 punktów. -W Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu znajduje się centrala firmy SIEMENS - do 50 punktów 5.Charakterystyka telewizji CCTV w obiektach Zamawiającego: -Prokuratura Okręgowa - kancelaria tajna - 2 kamery -Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu - 16 kamer Zadanie nr 2: Monitoring i konserwacja systemu zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Rejonowej w Muszynie 1.Usługa monitorowania systemów alarmowych wraz z interwencją własnych grup w obiekcie: Prokuratury Rejonowej w Muszynie przy ul. J. Piłsudskiego 25 obejmuje: -prowadzenie całodobowego monitorowania systemów alarmowych -monitorowanie sygnałów alarmowych z wykorzystaniem dwóch torów transmisyjnych (radiowo i telefonicznie) -monitorowanie sygnałów alarmowych ppoż. z obiektu Prokuratury Rejonowej w Muszynie do PSP w Krynicy. -prowadzenie nasłuchu i rejestracji sygnałów alarmowych SSWiN i p. poż. emitowanych z obiektu prokuratury -niezwłoczne podjęcie odpowiednich działań ( nie później niż 15 minut w ciągu dnia i 10 minut w godzinach nocnych od otrzymania sygnału alarmowego) przez grupę interwencyjną w przypadku odebrania sygnału alarmowego włamania i napadu z obiektu prokuratury -powiadomienie osób upoważnionych przez Zamawiającego -udostępnienie Zamawiającemu wyciągu z odpowiednich rejestrów włącznie z wskazaniem czasu reakcji grupy interwencyjnej po otrzymaniu sygnału alarmowego -archiwizowanie wyciągów z odpowiednich rejestrów dotyczących realizacji niniejszej umowy przez okres co najmniej 6 miesięcy 2.Usługa konserwacji i serwisu systemów SSWiN i ppoż. obejmuje: -wykonywanie konserwacji systemów SSWiN i p. poż. z częstotliwością raz na kwartał (pierwsza konserwacja grudzień 2011, marzec 2012 r., czerwiec, wrzesień, grudzień, marzec 2013 r., czerwiec, wrzesień) -wykonywanie konserwacji systemu CCTV z częstotliwością raz na 6 m-cy (pierwsza marzec 2012 r. wrzesień, marzec 2013, wrzesień) przez pracownika Wykonawcy z licencją pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia -do zakresu konserwacji należy w szczególności: -sprawdzenie transmisji wizji; -sprawdzenie toru zasilającego kamery; -sprawdzenie i regulacja kamer; -sprawdzenie poprawności działania urządzeń systemu CCTV -sprawdzenie poprawności działania sytemu CCTV -sprawdzenie linii dozorowych urządzeń alarmowych -sprawdzenie linii zasilających -sprawdzenie poprawności współpracy systemu z elementami monitorowania -sprawdzenie urządzeń alarmowych -sprawdzenie połączeń kablowych -sprawdzenie i czyszczenie czujek -sprawdzenie prawidłowości działania SSWiN i ppoż. -sprawdzenie urządzeń kontroli dostępu -sprawdzenie prawidłowości działania kontroli dostępu -sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego, systemu telewizji przemysłowej i systemu kontroli dostępu -sprawdzenie funkcjonowania urządzeń transmisji alarmu -sprawdzenie akumulatorów -sprawdzenie stanu izolacji przewodów oraz przeglądów puszek połączeniowych -sprawdzenie stanu połączeń giętkich -sprawdzenie układów przeciwsabotażowych poszczególnych urządzeń -sprawdzenie sprawności działania całego systemu poprzez wywołanie próbnego alarmu -sprawdzenie szczelności czujek ppoż. -wymianie akumulatorów i baterii w czasookresach zapewniających sprawne działanie systemu -prowadzenie książki z przeprowadzonych konserwacji, każdorazowe wykonanie usługi podpisane przez upoważnionego pracownika Prokuratury -podjęcie przez Wykonawcę działań naprawy usterki w ciągu 4 godzin od momentu jej zgłoszenia. w przypadku konieczności dokonania istotnych napraw Wykonawca przedłoży kalkulację kosztów w celu uzyskania akceptacji. Po wyrażeniu zgody Zamawiający wystawi Wykonawcy odrębne zlecenie. 3. Charakterystyka systemu SSWiN w obiektach Zamawiającego: -centrale producenta firmy SATEL w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie do 30 linii. 4. Charakterystyka systemu ppoż. w obiektach Zamawiającego : -w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie znajduje się centrala firmy SAGITTA - do 50 punktów 5. Charakterystyka telewizji CCTV w obiektach Zamawiającego: -Prokuratura Rejonowa w Muszynie - 4 kamery Zadanie nr 3: Monitoring i konserwacja systemu zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Rejonowej w Limanowej 1.Usługa monitorowania systemów alarmowych wraz z interwencją własnych grup w obiekcie: Prokuratury Rejonowej w Limanowej ul. J. Marka 19 obejmuje: -prowadzenie całodobowego monitorowania systemów alarmowych -monitorowanie sygnałów alarmowych z wykorzystaniem dwóch torów transmisyjnych (radiowo i telefonicznie) -prowadzenie nasłuchu i rejestracji sygnałów alarmowych SSWiN emitowanych z obiektu prokuratury -niezwłoczne podjęcie odpowiednich działań ( nie później niż 7minut w ciągu dnia i 5 minut w godzinach nocnych od otrzymania sygnału alarmowego) przez grupę interwencyjną w przypadku odebrania sygnału alarmowego włamania i napadu z obiektu prokuratury -powiadomienie osób upoważnionych przez Zamawiającego -udostępnienie Zamawiającemu wyciągu z odpowiednich rejestrów włącznie z wskazaniem czasu reakcji grupy interwencyjnej po otrzymaniu sygnału alarmowego -archiwizowanie wyciągów z odpowiednich rejestrów dotyczących realizacji niniejszej umowy przez okres co najmniej 6 miesięcy 2.Usługa konserwacji i serwisu systemów SSWiN w obiekcie: Prokuratury Rejonowej w Limanowej ul. J. Marka 19 obejmuje: -wykonywanie konserwacji systemów SSWiN z częstotliwością raz na kwartał (pierwsza konserwacja grudzień 2011, marzec 2012 r., czerwiec, wrzesień, grudzień, marzec 2013 r., czerwiec, wrzesień) -wykonywanie konserwacji systemu CCTV z częstotliwością raz na 6 m-cy (pierwsza marzec 2012 r. wrzesień, marzec 2013, wrzesień) przez pracownika Wykonawcy z licencją pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia -do zakresu konserwacji należy w szczególności: -sprawdzenie transmisji wizji; -sprawdzenie toru zasilającego kamery; -sprawdzenie i regulacja kamer; -sprawdzenie poprawności działania urządzeń systemu CCTV -sprawdzenie poprawności działania sytemu CCTV -sprawdzenie linii dozorowych urządzeń alarmowych -sprawdzenie linii zasilających -sprawdzenie poprawności współpracy systemu z elementami monitorowania -sprawdzenie urządzeń alarmowych -sprawdzenie połączeń kablowych -sprawdzenie i czyszczenie czujek -sprawdzenie prawidłowości działania SSWiN. -sprawdzenie urządzeń kontroli dostępu -sprawdzenie prawidłowości działania kontroli dostępu -sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego, systemu telewizji przemysłowej i systemu kontroli dostępu -sprawdzenie funkcjonowania urządzeń transmisji alarmu -sprawdzenie akumulatorów -sprawdzenie stanu izolacji przewodów oraz przeglądów puszek połączeniowych -sprawdzenie stanu połączeń giętkich -sprawdzenie układów przeciwsabotażowych poszczególnych urządzeń -sprawdzenie sprawności działania całego systemu poprzez wywołanie próbnego alarmu -wymianie akumulatorów i baterii w czasookresach zapewniających sprawne działanie systemu -prowadzenie książki z przeprowadzonych konserwacji, każdorazowe wykonanie usługi podpisane przez upoważnionego pracownika Prokuratury -podjęcie przez Wykonawcę działań naprawy usterki w ciągu 4 godzin od momentu jej zgłoszenia. -w przypadku konieczności dokonania istotnych napraw Wykonawca przedłoży kalkulację kosztów w celu uzyskania akceptacji. Po wyrażeniu zgody Zamawiający wystawi Wykonawcy odrębne zlecenie. 3. Charakterystyka systemu SSWiN w obiektach Zamawiającego: -centrale producenta firmy SATEL INTEGRA 128, w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej do 96 linii. 4. Charakterystyka telewizji CCTV w obiektach Zamawiającego: -Prokuratura Rejonowa w Limanowej - 9 kamer
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowy-sacz.po.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach