Przetargi.pl
Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna ogłasza przetarg

 • Adres: 31-977 Kraków, os. Szkolne 27
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Klimat-Energia-Gospodarka Wodna
  os. Szkolne 27
  31-977 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 384368691
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I zamówienia: Modernizacja Toalety w Parku KrakowskimCzęść II zamówienia: Modernizacja Toalet na ulicy PrądnickiejCzęść III zamówienia: Modernizacja Toalety przy al. RóżCzęść IV zamówienia: Modernizacja Toalety przy al. Solidarności
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach