Przetargi.pl
Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ułęż

Gmina Ułęż ogłasza przetarg

 • Adres: 08-504 Ułęż, Ułęż
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 866 70 28 , fax. 818 667 028
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ułęż
  Ułęż 168
  08-504 Ułęż, woj. lubelskie
  tel. 81 866 70 28, fax. 818 667 028
  REGON: 43101982700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gminaulez.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ułęż
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Budowa nowego oświetlenia ulicznego w miejscowościach Sobieszyn, Ułęż 1, Ułęż 2, Podlodówka. Oprawy LED będą zamontowane na stalowych słupach ocynkowanych okrągłych, stożkowych o wysokości 8 m z wysięgnikiem 1,5 m wyprofilowanym łukowo 1,5m x 1,5 m i kącie rozwartym 1050 2. Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego oraz wysięgników i szaf oświetleniowych znajdujących się na słupach nn w miejscowościach: Ułęż 40 szt. Żabianka 23 szt. Białki Górne 25 szt. Białki Dolne 22 szt. Kolonia Białki 10 szt. Osmolice 5 szt. Korzeniów 49 szt. Wąwolnica 7 szt. Wólka Sobieszyńska 5 szt. Podlodówka 7 szt. Zosin I 14 szt. Zosin II 22 szt. W ramach wymiany należy zdemontować stare lampy oświetleniowe w ilości 229 szt. wraz z wysięgnikami w ilości 183 szt. 3. Demontaż i wymiana szafek oświetlenia ulicznego w miejscowościach Drążgów 3 szt. i w Sobieszynie 4 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach