Przetargi.pl
Modernizacja Przedszkola w Wikielcu

Gmina Iława ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, gen. Wł. Andersa 2A
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Iława
  gen. Wł. Andersa 2A
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 510742899
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Przedszkola w Wikielcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: Rozbudowa przedszkola w Wikielcu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu o bryłę oddziału przedszkolnego oraz budowa placu zabaw dla dzieci.Zaprojektowana rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego obejmuje budowę obiektu parterowego bez poddasza użytkowego, niepodpiwniczonego zwieńczonego dachem dwuspadowym o nachyleniu 220. Poziom parteru (poziom zero) znajduje się na rzędnej 113,73 m n.p.m. i jest taki sam jak budynku istniejącego.Bryła oddziału przedszkolnego – parametry techniczne:- projektowana powierzchnia zabudowy - 630,60 m2- projektowana powierzchnia użytkowa - 550,91 m2- projektowana kubatura - 3295,00 m3Zaprojektowano plac zabaw o wymiarach 8,39 x 19,01 (m) o nawierzchni amortyzującej upadek dziecka z wysokości HIC≥1,50m o łącznej grubości nawierzchni 5,0 cm, w kolorze zielonym.Plac zabaw obramowany z obrzeży betonowych o wym. 30,0 x 8,0 cm na fundamencie z obustronnym oporem z betonu C12/15.Teren placu zabaw ogrodzony – ogrodzenie systemowe z paneli z drutu zgrzewanego powlekanego w kolorze zielonym.Dojście do placu zabaw projektowanym chodnikiem.Wyposażenie placu zabaw:Urządzenia o maksymalnej wysokości upadku HIC≥1,50m i ustawieniu z zachowaniem stref bezpiecznych określonych oddzielnie dla każdego urządzenia.Zakres obejmuje zakup i montaż w trakcie realizacji zadania następujących urządzeń:- wielofunkcyjne urządzenie zabawowe – szt.1- bujak na sprężynach RIDER – szt.1- huśtawka – ważka pojedyncza – szt.1- huśtawka – wahadłowa, podwójna – szt.1- zestaw piknikowy (stół i dwie ławeczki) – szt.1- piaskownica – szt.1- kosz na śmieci o pojemności 25 dm3 – szt.1- ławka parkowa z oparciem – szt.1- tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw – szt.1Instalacja fotowoltaiczna - o mocy 80kW. Wykonanie w jakości standardowej na dzień wbudowania.Instalacja monitoringu i instalacje alarmowa. Instalacja monitoringu w oparciu o 4 kamery wewnętrzne i 6 kamer zewnętrznych montowanych na budynku.Instalacja alarmowa - sygnalizacja dźwiękowa i optyczna, powiadomienie zewnętrznych jednostek ochrony.Instalacja pomp ciepła - kompletna instalacja pomp ciepła (7 szt.) powietrze/woda "Split Inverter" o łącznej mocy 170,8 kW wraz z instalacją, urządzeniami, armaturą oraz innymi robotami zgodnie z rys nr IS4U. W pozycji przewidzieć nakłady na kompleksowe zasilenie elektryczne instalacji pomp ciepła.Część 2: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w WikielcuPrzedmiot zamówienia obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wikielcu.Parametry techniczne:Obiekt zewnętrzny, niezadaszony o wymiarach: 45,00 x 33,00 m o nawierzchni z polipropylenu typ modułowy na wzniesieniu podbudowy z piasku, chudego betonu i nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej.Wokół boiska projektuje się ogrodzenie systemowe o wys. 4,0 m i 6,00 m. Dojście do boiska projektowanym chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej szarej.Boisko wielofunkcyjne składać się będzie z 5 pól do gier wraz z wyposażeniem:- piłka ręczna,- 2 x piłka koszykowa (mini koszykówka),- piłka siatkowa,- tenis ziemny.Wyposażenie boiska:W skład wyposażenia boiska wchodzą następujące zestawy urządzeń sportowych:- 2 kompletne bramki do piłki ręcznej,- 4 kompletne tablice do piłki koszykowej na wysięgnikach stalowych, ocynkowanych,- 2 słupki demontowalne i 1 siatka do piłki siatkowej,- 2 słupki demontowalne i 1 siatka do tenisa ziemnego,- 18 ławek konstrukcji stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo lub betonowej z siedziskiem drewnianym (boki siedzeń zaokrąglone),- 4 kosze na śmieci o poj. 25 dm3- 4 stojaki na rower 5-stanowiskowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach